Skip to the content

Överlåtelse av elabonnemang till konsumentens ex-sambo utan dennes godkännande bedömdes vara utan verkan

I samband med att K flyttade och sade upp sitt betalningsansvar till elbolaget tecknade han ett nytt elavtal på sin ex-sambo som bodde kvar i fastigheten. K tog emot en bekräftelse från elbolaget. Tre månader senare kontaktade elbolaget K och meddelade att ex-sambon frånsagt sig att ta över elabonnemanget. K fick även ett brev med information om att den flyttanmälan som han gjort inte sågs som giltig och att K därmed åter sågs som betalningsansvarig för elabonnemanget. K yrkade hävning av avtalet eller prisavdrag för elfakturorna för förbrukad el efter hans flytt.

Elbolaget motsatte sig yrkandet och hävdade att förbrukad el skulle betalas av K. De hade litat på de uppgifter K lämnat i sin flyttanmälan och därför tecknat abonnemanget med ex-sambon. När ex-sambon fått reda på detta kontaktade hon elbolaget och informerade om det inte var något hon hade godkänt och att K tecknat abonnemanget i hennes namn utan hennes vetskap eller tillåtelse. Av den anledningen ogiltigförklarade elbolaget K:s uppsägning av elabonnemanget och ansåg K vara betalningsansvarig för förbrukad el. K var även folkbokförd på den aktuella adressen under perioden.

ARN ansåg att K inte hade visat att han haft behörighet att, för sin ex-sambos räkning, teckna elabonnemang åt henne. Av den anledningen fick K anses vara ansvarig för abonnemanget under den aktuella perioden. ARN kunde därför inte bifalla K:s yrkande. 

 

Beslut 2010-4089: Konsumenten fick inte rätt

Senast uppdaterad: 2018-10-11 09:25