Skip to the content

Beslut från Allmänna reklamationsnämnden och domstol

Här har vi samlat referat av beslut från Allmänna reklamationsnämnden och mål i domstol som handlar om el- och gasfrågor. Referaten är till för att ge dig som konsument vägledning om du har råkat ut för en liknande tvist.

Välj en kategori i menyn för att komma till de referat som behandlar tvister inom det valda området. Om du letar efter något specifikt kan du också använda webbplatsens sökfunktion.

I referaten förkortas "konsument" till "K".   

K ansåg sig ha fått sin elöverföring frånkopplad utan att delgivning hade skett. K begärde skadestånd, avbrottsersättning och sänkt överföringsavgift. Elnätsföretaget motsatte sig kundens begäran och hävdade att K endast till viss del betalat nätkostnaderna. Elnätsföretaget hade anlitat ett inkasso ...

K hade försummat att betala två fakturor som låg nära varandra i tiden. K begärde skadestånd för kostnader till följd av frånkoppling av elen. Elhandelsföretaget ansåg att de hade uppfyllt befintliga lagkrav för giltig frånkoppling. De kostnadsposter som elhandelsföretaget krävde för återinkoppling ...

K ifrågasatte elföretagets debitering av bl.a. dubbel påminnelseavgift och ersättning för delgivningskostnad avseende obetalda påminnelseavgifter. Elföretaget förklarade gällande den dubbla påminnelseavgiften att företaget tillämpar samfakturering och att det därför rörde sig om två obetalda faktur ...