Skip to the content

Beslut från Allmänna reklamationsnämnden och domstol

Här har vi samlat referat av beslut från Allmänna reklamationsnämnden och mål i domstol som handlar om el- och gasfrågor. Referaten är till för att ge dig som konsument vägledning om du har råkat ut för en liknande tvist.

Välj en kategori i menyn för att komma till de referat som behandlar tvister inom det valda området. Om du letar efter något specifikt kan du också använda webbplatsens sökfunktion.

I referaten förkortas "konsument" till "K".   

I samband med att K flyttade in i sitt hus gjordes en korrekt och oomtvistad mätaravläsning 2001-07-01. Första avstämningsfakturan kom efter cirka tre år, baserad på en avläsning 2004-04-30. Efterföljande avstämningsfaktura kom efter ytterligare ca ett år, baserad på mätarställning per den 2004-11-2 ...

K, som bodde i radhus längst ut på elkabeln, hade dålig spänning vilket bl a gjort att två TV-apparater gått sönder. K yrkade att hon hade rätt till fullgod elleverans fram till uttagspunkten i hennes bostad, och begärde skadestånd för trasig TV-apparat. Elnätsföretaget menade att det endast var an ...

K ifrågasatte elföretagets debitering av bl.a. dubbel påminnelseavgift och ersättning för delgivningskostnad avseende obetalda påminnelseavgifter. Elföretaget förklarade gällande den dubbla påminnelseavgiften att företaget tillämpar samfakturering och att det därför rörde sig om två obetalda faktur ...