Skip to the content

Konsument sågs som ansvarig för felaktig mätaravläsning

Senast uppdaterad: 2018-10-11 09:24

I samband med att K flyttade in i sitt hus gjordes en korrekt och oomtvistad mätaravläsning 2001-07-01. Första avstämningsfakturan kom efter cirka tre år, baserad på en avläsning 2004-04-30. Efterföljande avstämningsfaktura kom efter ytterligare ca ett år, baserad på mätarställning per den 2004-11-23. Den fakturan visade en orimligt hög förbrukning mellan 2004-04-30 och 2004-11-23, som både K och elföretaget ansåg vara osannolik. K yrkade att avstämningsfakturan per 2004-04-30 skulle betraktas som slutgiltig och att förbrukningen därefter skulle uppskattas efter vad som var rimligt.

Företaget motsatte sig K:s krav att betrakta första avstämningsfakturan som en slutgiltig faktura och menade att avläsningen 2004-04-30 måste ha varit felaktig då denna mätarställning lämnats av kunden själv genom internet. Företaget ansåg att K bar ansvaret för felavläsningen.

ARN kunde inte finna något som tydde på att debiteringen av K varit felaktig. K har inte kunnat visa att han betalat för annat än den ström han faktiskt har förbrukat. 

 

Beslut 2006-1608: Konsumenten fick inte rätt