Skip to the content

Beslut från Allmänna reklamationsnämnden och domstol

Här har vi samlat referat av beslut från Allmänna reklamationsnämnden och mål i domstol som handlar om el- och gasfrågor. Referaten är till för att ge dig som konsument vägledning om du har råkat ut för en liknande tvist.

Välj en kategori i menyn för att komma till de referat som behandlar tvister inom det valda området. Om du letar efter något specifikt kan du också använda webbplatsens sökfunktion.

I referaten förkortas "konsument" till "K".   

K tecknade avtal med en elhandlare om att ett elavtal skulle börja gälla den 1 december 2000. Trots upprepade kontakter mellan K och elhandlaren blev elhandelsbytet genomfört först 8 månader senare. K yrkade ersättning för den prisfördyring som uppstått under tiden elhandelsbytet försenats. Elhandl ...