Skip to the content

Elhandlare ersättningsskyldig p.g.a. försenat byte då han inte kunde styrka att dröjsmålet berodde på hinder utanför hans kontroll

Senast uppdaterad: 2018-10-11 09:24

K tecknade avtal med en elhandlare om att ett elavtal skulle börja gälla den 1 december 2000. Trots upprepade kontakter mellan K och elhandlaren blev elhandelsbytet genomfört först 8 månader senare. K yrkade ersättning för den prisfördyring som uppstått under tiden elhandelsbytet försenats.

Elhandlaren bestred och gjorde gällande att felet låg hos nätägaren.

ARN fann att avtalet ingåtts mellan K och elhandlaren och att det därför var elhandlaren som ansvarade för avtalets fullgörande om denne inte kunde visa att dröjsmålet berott på ett hinder utanför dennes kontroll. Elhandlaren hade i ärendet inte presenterat någon utredning som tydde på detta.

 

Beslut 2001-4011: Konsumenten fick rätt