Skip to the content

Konsument som fakturerats i strid med överenskommet faktureringsintervall fick inte rätt till prisavdrag med halva beloppet

K hade avtalat om rörligt pris med månadsvis fakturering, men K fick en kvartalsfaktura för perioden novemberjanuari. K menade att hon saknat möjlighet att påverka priset eftersom hon inte sett hur högt priset var i november och vidare att elbolaget sagt att hon troligtvis hade kunnat minska sina kostnader med 10 procent. K yrkade prisavdrag motsvarande 50 procent av fakturans belopp.

Elhandlaren motsatte sig yrkandet och invände att skälig kompensation, prisavdrag med 10 procent och en kostnads- och räntefri avbetalningsplan, hade erbjudits K.

ARN konstaterade att K inte visat grund för sitt yrkande varför K:s talan inte kunde bifallas.

 

Beslut 2010-2915: Konsumenten fick inte rätt

Senast uppdaterad: 2018-10-11 09:24