Skip to the content

Konsument som bytt avtalstyp utan att inse det undgick inte lösenavgift då elhandlaren fullgjort sina skyldigheter

Senast uppdaterad: 2018-10-11 09:25

Efter samtal med elhandlarens säljare menade K att hennes avtal hade ändrats från rörligt pris till bundet rörligt pris utan hennes vetskap och medgivande. K upptäckte detta först när hon fick en faktura där hon debiterades en lösenavgift. K menade att hon inte väntat sig något bekräftelsebrev med information om hennes rätt att ångra avtalet då hon inte ansåg sig ha ingått något nytt avtal. Inte heller hade hon granskat fakturan då hon betalade via Internetbanken och summorna hade överensstämt med förbrukningen. K yrkade prisavdrag motsvarande lösenavgiften.

Elhandlaren motsatte sig yrkandet och hänvisade till samtalet där säljaren och K kommit överens om ett rörligt tidsbundet avtal under två år. Vidare att K efter det fått en avtalsbekräftelse med information om ångerrätten och villkoren för det nya avtalet, däribland bindningstiden. Dessutom menade elhandlaren att de skickat fakturor varje månad där information om avtalet också fanns. Sedan elhandelsbytet blivit känt hade även ett brev med information om lösenavgiften skickats till K. I brevet uppmanades K att ta kontakt med den nya elhandlaren för att eventuellt ångra bytet.

ARN konstaterade att K hade ingått ett tidsbundet tvåårigt avtal om rörligt pris med elhandlaren. Vidare att hon brutit avtalet i förtid och att elhandlaren därför hade rätt att debitera henne lösenavgiften.

 

Beslut 2010-5323: Konsumenten fick inte rätt