Skip to the content

Lägstaprisgaranti för "ordinarie pris" ansågs omfatta lokalavtal

Senast uppdaterad: 2018-10-11 09:24

K hade ingått ett elavtal om rörligt pris med lägstaprisgaranti. När K fick första fakturan insåg K att priset var högre än vad K skulle ha haft enligt sitt gamla elavtal hos sitt tidigare elhandelsföretag. K yrkade därför prisavdrag motsvarande mellanskillnaden och åberopade det nya elhandelsföretagets lägstaprisgaranti.

Elhandelsföretaget bestred och anförde att lägstaprisgarantin endast omfattar ordinarie priser, men inte särskilda avtalsformer för lokala elanvändare.

ARN konstaterade att elhandelsföretaget hade lämnat en lägstaprisgaranti som omfattade ordinarie priser, men inte tillfälliga kampanjpriser eller rabatterbjudanden. K:s tidigare elhandelsföretag tillhandahöll dock ett särskilt lokalavtal som gällde för alla boende i området som hade avtal med elhandelsföretaget. Lokalavtalet fick därför anses utgöra ett ordinarie pris. Arn menade att K bor i området och därför har möjlighet att teckna lokalavtalet. Lydelsen i lägstaprisgarantin uteslöt inte den aktuella typen av lokala avtal vid åberopande av garantin. Elhandelsföretaget hade inte visat att det på annat sätt hade klargjort att priser enligt det aktuella lokalavtalet inte omfattades av lägstaprisgarantin. Med grund i lägstaprisgarantin skulle elhandelsföretaget därför ersätta K för den fördyring som K hade drabbats av.

 

Beslut 2011-2541: Konsumenten fick rätt