Skip to the content

Högsta domstolen ställde låga krav på elkund ifråga om kontroll (I)

Senast uppdaterad: 2019-02-25 15:30

En näringsidkare (N) ansökte om installation och anslutning till elnätet. Installationen gjordes efter en s.k. ”konstant x 20” vilket innebär att den förbrukning som kan avläsas ska multipliceras med 20 för att den verkliga förbrukningen ska framgå. Av misstag hade elnätsföretaget under flera år registrerat ”konstant x 1” och därigenom debiterat N endast för en tjugondel av den verkliga förbrukningen.

Högsta domstolen (HD) menade att det var nätföretaget som hade installerat mätaren som endast utvisade en tjugondel av den verkliga förbrukningen, samt att det var företaget som försummade att vid faktureringen göra den omräkning som krävdes för att debiteringarna skulle bli korrekta. Av viss betydelse var också att debiteringarna fortgick i flera år utan att nätföretaget självt uppmärksammade dem. Hänsyn togs också till att den debiterade förbrukningen motsvarade den som kunde avläsas på mätaren och att företaget inte verkade ha informerat N om att den markerade förbrukningen endast utgjorde en tjugondel.

HD pekade också på att det ställs låga krav på förbrukare av el i fråga om kontroll. HD fann i sin dom att det inte kan antas att N borde ha insett att debiteringarna varit felaktiga. Men hänsyn till det ansåg HD att N haft fog för att uppfatta de tidigare gjorda betalningarna som slutgiltiga och N undgick därmed ytterligare betalningsskyldighet.

 

Högsta domstolens dom NJA 1991 s 3, I av II: Konsumenten fick rätt

 

» Se även Högsta domstolens dom NJA 1991 s 3, II av II

» Läs mer om god tro