Skip to the content

Högsta domstolen ställde låga krav på elkund ifråga om kontroll (II)

Senast uppdaterad: 2019-02-25 15:30

En näringsidkare (N) debiterades under flera år för en lägre elförbrukning än den verkliga. N hade förbrukat 100.000 kWh mer om året än den avlästa mätarställningen visade. Anledningen var att räkneverket slagit runt en gång mellan varje avläsningstillfälle. Ärendet prövades slutligen i Högsta domstolen (HD).

Av utredningen i målet ansågs inte framgå att N insett att debiteringarna varit felaktiga. Vidare beaktades att misstaget vid debiteringarna hade sin grund i att elnätsföretaget hade tillhandahållit en mätare som inte registrerade mer än femsiffriga tal och att företaget inte hade rutiner för fastställande av om förbrukningen överstigit vad mätaren utvisade. Av viss betydelse var också att de felaktiga debiteringarna kunnat fortsätta i flera år utan att nätföretaget självt uppmärksammat dem. Enligt HD kan det ställas låga krav i fråga om kontroll på förbrukare av el. Det går därför inte att anta att N borde ha insett av debiteringarna varit felaktiga. Men hänsyn till det ansågs N haft fog för att uppfatta de tidigare gjorda betalningarna som slutgiltiga.

 

Högsta domstolens dom NJA 1991 s 3, II av II: Konsumenten fick rätt

 

» Se även Högsta domstolens dom NJA 1991 s 3, I av II

» Läs mer om god tro