Skip to the content

Har du blivit utsatt för bedrägeri?

När kan du polisanmäla ett energiföretag?

Om du har blivit lurad in i ett elavtal eller om du har fått en faktura från ett företag där företaget påstår att du har en skuld gällande obetald elkonsumtion och du är säker på att så inte är fallet är det befogat att göra en polisanmälan om försök till bedrägeri.

» Läs mer om bedrägeri 

Hur lämnar du in en polisanmälan?

Om du vill polisanmäla ett energiföretag, exempelvis för falska fakturor eller påtvingade elavtal så ska du antingen ringa 114 14 eller besöka en polisstation.

Vad ska du ha med i din anmälan?

I polisanmälan behöver du ange följande uppgifter:

  • Ditt namn och personnummer
  • Vilket företag det är som har lurat dig eller som har skickat en falsk faktura
  • Hur mycket pengar det handlar och för vilken period det gäller
  • Vilket företag det är som påstår att de har levererat elen till dig
  • Kopia på din betalning/betalningar för perioden som du krävs på.
  • Om du har haft kontakt med företaget som skickat ut den falska fakturan, vilket nummer ringde du alternativt vilken mailadress skrev du till? Vad gav de för svar när du bestred fakturan? Om du har möjlighet att spela in samtal med bolagets företrädare så gör gärna det, det kan vara mycket viktigt bevismaterial.
  • Kom ihåg att bifoga allt underlag som du fått från företaget som kräver dig på pengar till polisanmälan.
  • Om du redan har betalat fakturan, ange ditt ersättningsanspråk (vilket oftast endast är summan du betalat) samt att du vill att åklagaren driver ditt ersättningsanspråk vid en kommande rättegång. Har du betalat blir givetvis brottet ett fullbordat bedrägeri.

Om polisanmälan läggs ned så kan du överpröva ditt ärende

Om du får ett beslut från Polisen om att de inte har inlett en förundersökning baserat på din anmälan, trots att du har lämnat all information till Polisen som angetts enligt ovan och trots att det är uppenbart för dig att ett brott har begåtts så kan du begära överprövning.

Då ska du skriva till Polisen i den region där beslutet har fattats, ange diarienumret och sedan skriva att du begär överprövning.

Därefter väljer den aktuella förundersökningsledaren att återuppta ärendet och inleda förundersökning alternativt så måste den polisiära förundersökningsledaren skicka din överprövning till Åklagarmyndigheten för prövning. När åklagare prövar överklaganden är det oftast så att de beslutar om att inleda förundersökning.

Om du får ett nedläggningsbeslut efter att en förundersökning inletts kan det bero på flera orsaker men en vanlig orsak är att Polisen och/eller åklagare har valt att förundersökningsbegränsa ditt ärende. Det innebär att man väljer ut ett mindre antal anmälningar som förväntas ge tillräckligt stort straff och skriver av övriga anmälningar mot det utpekade bolaget och dess företrädare. Om det är så att din anmälan läggs ned på den grunden kan du ändå driva din fordran mot bolaget via Kronofogden, om du betalat fakturan.