Skip to the content

Har ditt elavtal förlängts automatiskt?

Många elavtal förlängs automatiskt om du inte aktivt kontaktar företaget och säger upp avtalet. ​Det kan ibland vara orsaken till att du som konsument har blivit fakturerad en brytavgift eller inte kan byta elleverantör som du tänkt. Här kan du läsa närmare om dina rättigheter i samband med att ditt avtal löper ut. 

Att tänka på vid automatisk avtalsförlängning

  1. Undersök om det anges i avtalsvillkoren att avtalet ska förlängas när det löper ut.
  2. Undersök om du har fått information om att avtalet förlängs om du inte säger upp det, samt om det förlängda avtalets villkor. Kontrollera också om du har fått rätt information och i rätt tid. 
  3. Kontrollera gärna under "Beslut från Allmänna reklamationsnämnden" ovan om det finns något beslut som liknar din situation. Du kan i sådant fall läsa om hur Allmänna reklamationsnämnden har resonerat i liknande fall och vid behov använda det i din argumentation med företaget.
  4. Kontakta företaget och bestrid förlängningen vid brister.
    Till information om hur du går till väga
  5. Om du har varit i kontakt med företaget, men känner att du behöver vägledning i ditt ärende kan du kontakta oss på Konsumenternas Energimarknadsbyrå för vägledning.
  6.  Om du och företaget inte kommer överens har du möjlighet att begära prövning i Allmänna reklamationsnämnden.