Skip to the content

Missnöjd med anslutning av el till huset

Elnätsföretaget måste ansluta ditt hus till elnätet, om du begär det. Företaget är också skyldigt att på begäran, och inom skälig tid, upplysa om villkor och kostnad för en nyanslutning. Om det inte finns särskilda skäl, är företaget skyldig att på skäliga villkor ansluta anläggningen till ledningen. Ofta kan du hitta generell information om anslutningsavgifter och villkor på elnätsföretagets webbplats.

Hitta ditt elnätsföretag på Svenska kraftnäts webbplats

För att hitta ditt nätföretag via länken så väljer du din kommun i rullistan, klickar på knappen "Visa" och för pekaren över ditt bostadsområde, i rutan som dyker upp kan du se vilket elnätsföretag du har.


Oskäliga villkor eller priser

När du anmält att du vill ansluta ditt hus till elnätet får du en offert där du kan se de villkor och priser som gäller för just din anslutning. Om du anser att villkoren eller priset för anslutningen inte är rimliga kan du göra en anmälan till Energimarknadsinspektionen för att få en prövning. Energimarknadsinspektionen är tillsynsmyndighet och prövar om villkoren är skäliga och kan besluta att andra villkor ska gälla. Myndigheten kan till exempel pröva:

  • anslutningsavgiften
  • tilläggskostnader
  • övriga villkor som kan uppkomma i samband med anslutningen.


För att få en uppfattning om anslutningsavgiften är rimlig kan du använda Energimarknadsinspektionens schablonmetod för anslutningar. 

Avstånd till närmaste anslutningspunkt (fågelvägen)

Avgift (belopp exklusive moms)

0 – 200 meter

40 000 kr

200 – 600 meter

40 000 kr + 342 kr/meter

600 – 1200 meter

176 800 kr + 810 kr/meter

1200 meter – 1800 meter

662 800 kr + 475 kr/meter

Den extra meteravgiften läggs enbart på de meter som överstiger det lägre intervallet inom varje zon.

Mer om att anmälan till Energimarknadsinspektionen för prövning på myndighetens webbplats

 

Anslutningen har blivit försenad

Ibland blir arbetet med att ansluta ett hus försenat. I vissa fall kan du drabbas av ökade kostnader på grund av förseningen.

Om du och elnätsföretaget avtalat om ett datum som inte efterlevs kan det klassas som ett fel och du kan begära prisavdrag enligt konsumenttjänstlagen. Men ofta framgår inte slutdatum för anslutningen i offerten och det kan då vara svårt att avgöra om anslutningen kan anses ha tagit orimligt lång tid.

Allmänna reklamationsnämnden har i ett ärende beslutat att du kan ha rätt till skadestånd, men inte prisreduktion för att det är fel på tjänsten. Det innebär att du kan begära ersättning om du fått ökade kostnader på grund av förseningen. Du bör samla dessa kostnader och ta fram skriftliga underlag som visar vilka kostnader du har haft och skicka in en begäran om ersättning till elnätsföretaget. Försök att hålla så mycket som möjligt av diskussionen med företaget skriftligen, till exempel via e-mail, så att du kan dokumentera det som beslutas i ditt ärende. 

» Till ARNs beslut