Skip to the content

Konsument hade inte rätt till prisavdrag p.g.a. elnätsföretagets dröjsmål då sådan rätt enbart föreligger vid fel

Senast uppdaterad: 2018-10-11 09:25

K hävdade att elnätsföretaget varit i dröjsmål med anslutning av en elanläggning då kabelgrävning och anslutning slutligen gjordes drygt fyra månader efter färdiganmälan trots att den normala tiden ska vara 4-8 veckor. K yrkade prisavdrag motsvarande 50 procent.

Elnätsföretaget bestred yrkandet och menade att det var oskäligt även om parterna var överens om dröjsmålet. Elnätsföretaget hade erbjudit K en förseningskompensation om 10 procent enligt företagets egen policy. 

ARN konstaterade att rätt till prisavdrag enligt allmän kontraktsrätt enbart föreligger vid fel, och inte vid dröjsmål. K hade inte rätt till prisavdrag vid dröjsmål men skulle kunna ha rätt till skadestånd. K hade inte visat att hon hade drabbats av ekonomisk skada och därför avslogs yrkandet. ARN informerade avslutningsvis K om möjligheten att godta elnätsföretagets erbjudande om prisavdrag motsvarande 10 procent.

 

Beslut 2013-08142: Konsumenten fick inte rätt