Skip to the content

Telefonförsäljning och skriftligt godkännande

Om du som konsument blir uppringd av ett elhandelsföretag och blir erbjuden ett elavtal ska du skriftligen acceptera företagets erbjudande efter att samtalet är avslutat. Ett avtal som inte ingåtts på detta sätt är ogiltigt och det innebär att du inte är skyldig att betala för några varor eller tjänster.

Tänk på det här

  • Avtalet är giltigt endast om du skriftligen bekräftat företagets anbud efter att samtalet är avslutat. 
    I annat fall är avtalet ogiltigt och du är inte skyldig att betala för utförda tjänster eller varor.
  • Har du skriftligen inte godkänt avtalet efter samtalet är avslutat kan du bestrida avtalet, 
    https://www.energimarknadsbyran.se/el/konsumentratt/klagoguide/forutsattningar-for-att-bestrida-eller-hava-ett-elhandelsavtal/
  • Om du inte kommer överens med företaget gällande skriftlighetskravet  bör du i första hand kontakta företaget för en fortsatt diskussion. 
  • Om du efter att ha varit i kontakt med företaget känner att du behöver vägledning kan du kontakta oss på Konsumenternas energimarknadsbyrå. 
  • Om du inte kommer överens med företaget har du möjlighet att begära prövning i Allmänna reklamationsnämnden