Skip to the content

Elmätaren visar fel?

Elnätsföretag är skyldiga att mäta och debitera dig för förbrukad el utifrån uppmätta värden av förbrukning. Men det händer ibland att hushåll faktureras utifrån felaktiga mätvärden. Nedan följer en steg-för-steg guide som du kan använda för att reda ut problemet.

1. Elmätare visar för mycket?

Elnätsföretagens mätare är kontrollerade i förväg och det är mycket ovanligt att elmätare går fel. De elektroniska elmätarna som idag finns i de flesta bostäder har i undersökningar visat sig mäta korrekt i de flesta fall. I den mån de mäter fel är felet ofta så stort att det blir mycket tydligt att något är fel. Vanliga schabloner för elförbrukning för olika typer av bostäder har tagits fram av Statistiska centralbyrån och visas i tabellen nedan. Om din årsförbrukning avviker mycket från dessa värden kan det vara intressant att undersöka mer om mätningen och din elförbrukning.

Typ av boende Årsförbrukning
Liten lägenhet med centralvärme  2.000 kWh
Stor lägenhet med centralvärme 5.000 kWh
Villa 20.000 kWh

Om du använder el-element eller golvvärme i din bostad kommer din förbrukning sannolik att vara högre än de schabloner som anges ovan och de kan vara en förklaring till en ovanligt hög förbrukning.

 

2. Egen undersökning om du misstänker att något är fel på mätningen

Du bör först undersöka din anläggning/lägenhet innan du kontaktar elnätsföretaget för undersökande och åtgärder. Allmänna reklamationsnämnden, www.arn.se, har i beslut bekräftat att det är den ordningen som ska gälla.

Du bör därför kontrollera:

- om förbrukningen är rimlig, se tabellen ovan. Du kan också jämföra förbrukningen mellan samma perioder för olika år och om du har timmätning kan du se förbrukningens fördelning över dygnet för att upptäcka orimliga mätvärden. Ofta kan du se din förbrukning via "Mina sidor" hos elnätsföretaget.

Frågor om rimligheten i elförbrukningen i en viss bostad, samt vad som eventuellt kan dra extra mycket el i ditt fall, besvaras i första hand av den kommunala energi- och klimatrådgivningen. 
» Hitta din energi- och klimatrådgivare

- om din mätare kan vara kopplad till någon annans bostad. I undantagsfall har det förekommit att elmätare har felkopplats och på så sätt förväxlats med grannens elmätare i villan eller lägenheten intill. Innan du anlitar behörig elinstallatör kan du själv kontrollera om något är fel genom att bl.a. bryta strömmen på huvudströmbrytaren och kontrollera om mätaren fortsätter registrera elförbrukningen.

Om dina kontroller pekar på att mätningen inte fungerar som den ska kan du med dessa underlag du kontakta ditt elnätsföretag. Elnätsföretaget kan begära att du kontaktar en behörig elinstallatör så att en fackman kan utreda om det är något i din anläggning som orsakar problemen. Om det är elmätaren som inte fungerar korrekt eller om elnätsföretaget har orsakat ett fel ska elnätsföretaget betala kostnaderna för undersökningen.


3. Elnätsföretaget utreder elmätaren

Enligt de allmänna avtalsvillkoren NÄT 2012 K (rev 2) ska du anmäla till elnätsföretaget om du misstänker att din elmätning inte fungerar som den ska. Du har som kund också möjlighet att begära provning av elmätaren om du misstänker att det är något fel i mätanordningen. Observera att om du begär en provning som sedan visar att mätarens resultat är inom specifikationerna blir du skyldig att betala för kontrollen, i annat fall bekostas provningen av elnätsföretaget. Du ska på förhand få information om beräknad kostnad för provningen.

Provningen utförs av elnätsföretaget, eller någon företaget anlitar, om konsumenten godtar det. Konsumenten har dock rätt att begära att provningen kontrolleras eller utförs av opartisk sakkunnig. Elmätaren ska uppfylla myndigheten Swedacs krav, du kan kontakta Swedac om du har frågor om krav på elmätare.

» Till Swedacs information om elmätare


4. Om du inte är överens med företaget

Om du och företaget inte kommer överens kan du begära prövning i Allmänna reklamationsnämnden, www.arn.se. Prövningen är skriftlig och avgiftsfri.

Om företaget kräver extra ersättning för el som förbrukats under perioder du redan betalat för på grund av mätfel kan frågor om god tro uppstå.

» Information om betalning, preskription och god tro

Om företaget fattar ett beslut i ditt ärende som du inte håller med om kan du ta kontakt med Energimarknadsbyråns vägledning.

» Kontakta Energimarknadsbyråns vägledning

» Se i Klagoguiden hur du går vidare för att få ditt ärende prövat

 

5. Om elmätaren inte fungerar alls

Ibland fungerar inte elmätaren och du faktureras då utifrån beräknade/preliminära värden för förbrukning. I det här fallet gäller andra förutsättningar eftersom det står klart att elmätaren inte levererar mätdata. Om företaget inte åtgärdar problem med din elmätare kan du göra en anmälan till Energimarknadsinspektionen (Ei). Ei är tillsynsmyndighet och kan besluta om att starta ett tillsynsärende. 

» Läs mer om hur du gör en anmälan till Ei

» Läs mer om preliminär fakturering