Skip to the content

Konsument som handlat i god tro efter uppgift från elbolaget befriades från betalningskrav

Senast uppdaterad: 2018-10-11 09:25

K hade en fjärravläst mätare och hans fakturor avsåg således verklig förbrukning. K kontaktade sitt elföretag efter att ha fått fakturan för februari 2006 då han misstänkte att den var felaktig. Svaret han fick var att fakturan var korrekt. Senare fick han en ny faktura, samt ett följebrev, där företaget angav att tidigare faktura avseende februari månad varit felaktig då mätaren hade stannat. K yrkade att han, i god tro, hade betalat färdigt för februari 2006.

ARN gjorde bedömningen att K får anses ha haft rätt att förlita sig på uppgiften från sitt elföretag och rekommenderade företaget att inte kräva kunden på den del av fakturan som avsåg februari månad.

 

Beslut 2006-6742: Konsumenten fick rätt