Skip to the content

Konsument som av misstag tagit emot en utbetalning av ett företag behövde inte betala tillbaka då konsumenten var i god tro

Senast uppdaterad: 2018-10-11 09:25

I samband med avstämning av faktisk elförbrukning uppstod ett belopp som var K till godo. K:s elhandelsföretag återbetalade beloppet till K den 30 juni 2008. En tid senare visade det sig att avläsningen som avstämningen grundade sig på var felaktig. Den 22 augusti 2008 informerades K om problemet samt att elhandlaren eventuellt skulle komma att kräva tillbaka det utbetalade beloppet. I oktober 2008 riktades ett sådant återbetalningskrav mot K. K yrkade betalningsbefrielse av den aktuella summan då han tagit emot utbetalningen i god tro och det hade gått flera månader innan elbolaget kom med sitt återkrav. 

ARN konstaterade att den som av misstag betalat en skuld i princip har rätt att kräva tillbaka summan som betalts av misstag, men att denna återkravsrätt inte är ovillkorlig. Om den som tagit emot betalningen har varit i god tro och förbrukat det beloppet kan det finnas skäl att ogilla ett yrkande om återbetalning. Det gäller särskilt om den felaktiga betalningen skett från en näringsidkare till en konsument. Eftersom ARN ansåg att K tagit emot återbetalningen i tron att pengarna tillhörde honom, rekommenderades elhandlaren att avstå från sitt krav på återbetalning.

 

Beslut 2009-1585: Konsumenten fick rätt