Skip to the content

Elhandlare fick rätt att efterdebitera konsument som tagit emot brev om misstänkt fel men inte agerat

Senast uppdaterad: 2018-10-11 09:25

I maj 2009 fick K en avstämningsfaktura som avsåg hennes elförbrukning under perioden 1 februari 200831 oktober 2008. K menade att hon i god tro redan betalat avstämningsfakturor för samma period och yrkade betalningsbefrielse.

Elhandlaren motsatte sig yrkandet då denna i februari 2008 hade sänt ett brev till K med information om att hon varit registrerad på fel anläggning, men att K inte gjort något åt saken eller tagit kontakt med elhandlaren.

ARN konstaterade att K inte kan anses ha varit i god tro beträffande det fel som förekommit. Detta då K genom brev givits befogad anledning att misstänka att det kunde ha blivit något fel vid registreringen av hennes elabonnemang och då hon inte, trots uppmaning från elhandlaren, vidtagit någon åtgärd för att reda ut saken. Med anledning av det saknades det enligt ARN anledning att befria K från betalningsansvar.

 

Beslut 2009-8986: Konsumenten fick inte rätt