Skip to the content

Preskription och god tro

Preskriptionstid

Huvudprincipen är att elföretaget kan kräva dig på kostnader för all förbrukning som skett så länge kravet inte är preskriberat. Detta framgår av avgöranden i domstol och beslut i Allmänna reklamationsnämnden. Preskriptionstiden för konsumenter är tre år och räknas från det att du tog emot betalningskravet.

Använd vår mall för att informera företaget om att deras krav är preskriberat.

Om du är i god tro om att du fullgjort din betalningsskyldighet

Huvudprincipen gäller med undantag för när det rör sig om en redan avstämd period. Om du redan fått en avstämningsfaktura eller en slutfaktura, eller en faktura som med fog kan ha uppfattats som en sådan, för samma eller delvis samma period, är det inte möjligt för företaget att på nytt kräva betalning för samma tidsperiod. Förutsättningen är att du har varit i god tro när du betalt den tidigare fakturan.

Använd vår mall för att bestrida en faktura för en period som du redan betalat.

» Tänk på det här när du bestrider en faktura

Praxis från Högsta domstolen

Högsta domstolen (HD) har dömt till kundens fördel när ett elföretag först fakturerat för lite och därefter skickat en ny faktura. HD hade låga krav på kunden i fråga om kontroll. För att kunden ska ha fullgjort sin betalningsskyldighet räcker det att kunden inte borde ha insett att betalningen var felaktig och att kunden därför haft fog för att uppfatta sin tidigare gjorda betalning som slutgiltig. 

» Läs en sammanfattning av HD:s dom

Senast uppdaterad: 2021-08-26 05:35