Skip to the content

Fastprisavtal

Fastprisavtal är ett avtal om pris per kilowattimme (kWh) inklusive elcertifikat och eventuella fasta avgifter under en viss period. Avtalet omfattar normalt inte skatter, vilket betyder att det kan bli en ändring av det totala priset som du betalar om momsen ändras under perioden.

Avtalets löptid

Vanligaste perioderna för ett fastprisavtal brukar vara ett, två eller tre år. Andra varianter kan förekomma. Några elhandlare kan man teckna femårsavtal med och några har exempelvis avtalsperiod på tre månader.

Kontrollera avtalsvillkoren för ditt fastprisavtal, en del avtal förlängs per automatik med ytterligare ett år, till då rådande priser. Denna förlängning görs om du inte sagt upp ditt avtal en viss tid innan avtalet löper ut. I andra fall så låter elhandlaren dig betala ett tillsvidarepris om du inte skrivit något nytt avtal. Om du har ett tidsbestämt avtal är din elhandlare skyldig att informera dig tidigast 90 och senast 60 dagar innan om tidpunkten och konsekvenserna av avtalets upphörande.

Lösen-/brytavgift

Fastprisavtal löper avtalsperioden ut. Byter du elhandelsföretag under pågående avtalsperiod kan du bli skyldig att betala skadestånd. Vissa elhandelsföretag erbjuder fastprisavtal förenade med en rätt att teckna om avtalet i förtid med samma företag. En sådan rätt brukar innebära en extra kostnad.