Skip to the content

Elpriskollen

Det finns över 100 elleverantörer att välja mellan och många av dem har flera olika typer av elavtal. Elpriskollen är en webbplats där du kan jämföra olika elavtal. Webbplatsen drivs av Energimarknadsinspektionen som är tillsynsmyndighet av marknaderna för el, naturgas och fjärrvärme. Alla elleverantörer måste rapportera in sina elavtal och priser till Elpriskollen vilket gör att de ska ha alla tillgängliga elavtal i sina jämförelser.

Pris är inte allt - undersök företagets hantering av kundklagomål

Hur hanterar företaget klagomål och problem? Det kan gälla allt från kostnader som faktureras till avtal som förlängs. Energimarknadsbyrån har sammanställt information om de företag som får relativt många klagomål hos oss på Konsumenternas energimarknadsbyrå.

Till Energimarknadsbyråns klagomålsinformation

Jämförpris

När du jämför olika elpriser bör du titta på priser som uttrycker totalkostnaden per kilowattimme för det specifika elavtalet, annars kan det bli fel. Hur elhandelsföretag anger sina jämförpriser är reglerat enligt lag för att elkunder ska kunna göra jämförelser. Jämförpriserna för olika erbjudanden om elavtal kan du se på Elpriskollen.

Anvisat pris

Om du inte träffar avtal om ditt elpris blir du debiterad ett så kallat anvisat pris. Det priset är ofta betydligt dyrare än de avtalspriser som elleverantörer erbjuder.