Skip to the content

Slippa välja elavtal

Det finns flera företag som tillhandahåller tjänster där företaget åtar sig att löpande teckna elavtal åt dig, de förmedlar alltså elavtal till dig. Ibland sker valet av avtal genom en auktion eller genom att företaget letar upp ett avtal som de tecknar åt dig.

Att vara kund hos en förmedlare innebär att du ger förmedlaren en fullmakt att i din räkning teckna och avsluta elavtal.

Tre saker att tänka på när du använder en förmedlare

  1. Det kan underlätta för dig som inte vill välja elavtal eftersom du inte behöver jämföra priser och hålla reda på när det är dags att teckna nytt elavtal.

  2. Du förlitar dig på förmedlarens kompetens att teckna rätt avtal till dig. Du har därmed mindre kontroll över vilket elavtal du får och det kan tecknas avtal i ditt namn som du själv, av olika anledningar, inte hade valt. Att använda en förmedlare innebär att du inte har samma möjlighet att utvärdera de elavtal och elpriser du får och om du, utifrån dina förutsättningar, får det bästa elavtalet.

  3. Se till att inte teckna elavtal själv vid sidan om din förmedlares elavtal. Det kan innebära att du får betala brytavgifter då du kan behöva avbryta ett av elavtalen i förtid. Tänk på att du ofta har möjlighet att ångra elavtalet, du måste dock anmäla att du vill utnyttja din ångerrätt inom 14 dagar från den dag du fått ångerrättsinformation.

Automatisk avtalsförlängning

Ett alternativ till att teckna avtal med ett företag som väljer elavtal åt dig är att själv välja ett elavtal med automatisk avtalsförlängning. De flesta elavtal idag har automatisk förlängning och det framgår i avtalets villkor. Du bör granska elavtalets villkor där det framgår om avtalet förändras på något sätt när det förlängs.

 

Relaterade länkar

Mer om automatisk avtalsförlängning

Mer om fullmakter

Mer om ångerrätt