Skip to the content

Jämföra elpriser

För att jämföra elpriser och välja elavtal finns det några saker du bör ta ställning till. Här listar vi 5 av de viktigaste:

 1. Vilken pristyp du vill ha, fast eller rörligt? 

  » Se jämförelser mellan kostnader för olika avtalstyper

 2. Vilken bindnings- och uppsägningstid du kan acceptera. För rörligt pris bör du välja en månad. 

  » Om rörligt pris och priskomponenter

 3. Startdatum för det nya avtalet och uppsägning av det befintliga. Det är viktigt att säkerställa att du inte avbryter ditt elavtal i förtid eftersom du annars kan råka ut för lösenavgifter på grund av avtalsbrott.

  » Tänk på det här när du byter elavtal

 4. Granska elavtalets särskilda villkor så att det inte innehåller några överraskningar. Kontrollera särskilt det som gäller fullmakter, lösenavgifter vid avtalsbrott samt om avtalet kan sägas upp om du flyttar. 

 5. Observera att jämförpriset kanske inte inkluderar kostnader för tilläggstjänster. Läs villkoren för att kontrollera om det kan tillkomma kostnader för till exempel försäkringar, trygghetspaket och banktjänster som gör avtalet dyrare än du trott.

 6. Pris är inte allt - undersök företagets hantering av kundklagomål

  Hur hanterar företaget klagomål och problem? Det kan gälla allt från kostnader som faktureras till avtal som förlängs. Energimarknadsbyrån har sammanställt information om de företag som får relativt många klagomål hos oss på Konsumenternas energimarknadsbyrå.

  Till Energimarknadsbyråns klagomålsinformation

Välja avtal

Det finns över hundra elhandlare att välja mellan och många erbjuder flera olika typer av avtal. Priserna på elhandelsavtal ändras löpande. Du kan jämföra aktuella priser på elhandelsavtal i Elpriskollen.

» Om olika typer av elavtal och deras prisutveckling

Boende i hyres- eller bostadsrätt 

Bor du i en flerfamiljsfastighet kan fastigheten ha ett så kallat gemensamt elavtal. I så fall köper du, som boende, din el av fastighetsägaren. Då behöver du alltså inte teckna något eget elavtal. I dessa fall omfattas du inte av konsumentskyddsreglerna enligt ellagen.