Skip to the content

Gemensam el

När elen ingår i hyran/avgiften

Istället för att de enskilda hushållen har egna nät- och elavtal så kan bostadsrättsföreningar eller fastighetsägare av flerfamiljshus teckna ett gemensamt avtal. Föreningen eller fastighetsägaren är den som står för abonnemanget på elnätet och är också den som kan ingå elavtal.

Dina rättigheter

Vid kollektivmätning räknas det enskilda hushållet inte längre som elkund. Som enskilt hushåll förlorar du den lagstadgade rätten att byta elhandlare, möjligheten till ersättning och skadestånd vid elavbrott, samt den avtalsreglerade rätten att få elmätaren kontrollerad om du misstänker att den mäter fel. En fastighetsägare eller bostadsrättsförening räknas som näringsidkare och har i de allmänna avtalsvillkoren inte samma rättigheter som du har som enskild hushållskund och konsument.

Vid strömavbrott och skada

Som kund hos ett elnätsföretag skyddas du av rättigheter i lag och avtalsvillkor. Vid kollektivmätning kan motsvarande bestämmelser regleras i hyresvillkoren, bostadsrättsföreningens stadgar eller liknande.

Vanliga skadeståndsrättsliga regler i skadeståndslagen går att tillämpa, förutsatt att du kan visa att skadan uppkommit på grund av vårdslöshet.

Lägre kostnader

Kollektivmätning kan innebära lägre totala kostnader om nät- och elkostnaderna minskar och kostnaden för den egna administrationen blir låg. Eftersom nätavgifterna varierar mellan olika nätområden kan kostnaderna vara olika beroende på var fastigheten är belägen.