Skip to the content

Elpriser - prognos och utveckling

Här hittar du relevant information om elprisets utveckling både på kort och lång sikt.

Rörligt pris och börspriser på el

Det rörliga elpriset för en konsument baseras normalt på ett månadsmedelvärde av spotpriset (börspriset) under hela månaden och fastställs därför först när månaden är slut. 

För konsumenter med rörligt avtal så tillkommer det ovanpå nedan nämnda månadsmedelpriser också elhandlarens påslag och moms på 25 procent. Storleken på påslaget varierar över tid och mellan olika elhandlare. I januari 2023 var elhandlarnas genomsnittliga påslag för lägenhetskunder (med rörligt avtal) ungefär 28 öre per kWh. För villakunder var det genomsnittliga påslag under samma månad ungefär 14 öre per kWh. 

Prognos för elpriset

Börspriset i maj 2023 - sjunkande elpriser   

I maj månad så sjönk månadsmedelpriserna i hela landet i jämförelse med april. För elområdena 1-3 så handlade det om kraftigt sjunkande elpriser medan prisnedgången i elområde 4 var mycket liten. I elområde 1 (Luleå) och elområde 2 (Sundsvall) så sjönk priset med ungefär 39 öre per kWh i jämförelse med april månad och i elområde 3 (Stockholm) så sjönk priset med ungefär 30 öre per kWh. I elområde 4 (Malmö) var dock prisnedgång mycket liten och motsvarade endast 0,4 öre per kWh.

Månadsmedelpriset från elbörsen för maj 2023 i jämförelse med april 2023 syns här:

 • Elområde 1 (Luleå) - 27,8 öre per kWh i maj 2023 (66,5 öre i april 2023). 
 • Elområde 2 (Sundsvall) - 27,8 öre per kWh i maj 2023 (66,5 öre i april 2023).
 • Elområde 3 (Stockholm) - 39 öre per kWh i maj 2023 (68,7 öre i april 2023).  
 • Elområde 4 (Malmö) - 73,5 öre per kWh i maj 2023 (73,9 öre i april 2023). 

Den varierade och kraftiga prisutveckling under det senaste året beror bland annat på de höga gaspriserna i Europa, överföringsbegränsningar i det svenska elnätet samt tillgänglighet i vindkraft, vattenkraft och kärnkraft. Dessutom påverkas de svenska elpriserna av elpriserna i angränsande länder eftersom Sverige ingår i en gemensam elmarknad med övriga Europa. För en längre förklaring till den aktuella prisutvecklingen så kan du besöka webbplatsen hos myndigheten Energimarknadsinspektionen eller webbplatsen hos branschorganisationen Energiföretagen Sverige

Flera olika organisationer och företag varnar för en risk för fortsatt höga och stigande elpriser. Konsumenternas Energimarknadsbyrå vet inte vilka prisnivåer vi kommer att få uppleva framöver men tycker att det är viktigt att ta dessa varningar på största allvar. Försök att minska din elanvändning och se till så att du har valt en avtalstyp som passar den egna hushållsekonomi.

Här berättar vi mer om val av elavtal, byte av elhandlare, energieffektivisering i hemmet och hur du kan agera i det fall som du får svårt att betala elräkningen.   

Prisutvecklingen kan komma att avvika från prognosen om förutsättningarna som ligger till grund för prognosen förändras. 

» Om elprisområden

Du kan läsa mer om elprisets utveckling i Energimarknadsinspektionens veckorapport.

» Till Energimarknadsinspektionens veckorapport

Observera att spotpriset endast utgör en del av det pris du betalar.

Utöver börspriset för el så kommer elpriset för konsumenter med rörligt elavtal även inkludera elleverantörens påslag, kostnad för elcertifikat, elhandlarens övriga rörliga kostnader, eventuellt en års- eller månadsavgift samt moms. Momsen avser ett tillägg med 25 procent för samtliga kostnader i priset. Priserna för elcertifikat har sjunkit den senaste tiden vilket medför att den kostnad för elcertifikat som konsumenten betalar förväntas vara låg framöver. 

» Om elförbrukning och hur elkostnader normalt fördelas över året

» Om det rörliga prisets komponenter

Större prisvariationer framöver? 

Det finns studier som visar hur elmarknaden, energisystemen och elpriset kommer att utvecklas framöver. I studierna görs ett antal antaganden som alla kan vara mer eller mindre korrekta. Några vanliga slutsatser om elpriser från scenarier för den svenska elmarknaden är att:

 • Elpriser kommer att svänga mer och oftare
  Omställningen till ett elsystem baserat på 100% förnybara energikällor kommer sannolikt innehålla en stor mängd el från icke planerbar produktion. Tidigare har höga priser sammanfallit med att elanvändningen varit stor. I framtiden, med alltmer variabel kraft, kopplas de höga priserna både till en hög elanvändning och en låg produktion. Elpriset kan bli högt i en situation med liten användning och liten produktion. I framtiden bedöms främst elproduktionen skapa en ökad utmaning för elbalansen. Pristopparna kan bli högre och dalarna lägre, vi kan även komma att se noll-priser. 

 • Större prisskillnader mellan norra och södra Sverige
  Elpriserna i norra Sverige förväntas bli lägre än i södra Sverige. Det beror på att det finns begränsningar i elnätens kapacitet att överföra elen till södra Sverige där elanvändningen är störst.  

 • Möjligheten att påverka elkostnader ökar
  I framtiden kan höga priser förutses uppträda vid fler tidpunkter och ha fler orsaker än idag. Tillsammans med större prisvariationer kan det innebära att kostnaderna kan bli högre för de som inte kan eller vill anpassa sig till nya förutsättningar. 

 

Rapporter om elmarknadens utveckling:

» Mer om elmarknadens utveckling i IVAs rapport på IVAs webbplats

» Mer om vägen till ett 100% förnybart elsystem på Energimyndighetens webbplats

Välja timprisavtal?

När elpriset varierar går det att hålla nere elkostnaderna genom att använda el när den kostar mindre och minska förbrukningen när den kostar mer.

Om du vill minska dina elkostnader genom att vara flexibel med din elanvändning behöver du ett så kallat timprisavtal. Timprisavtal innebär att ditt elpris följer Nordpools spotpris för varje timme (istället för varje månad). Du bör då vara beredd på att du på något sätt behöver styra din förbrukning i realtid. Timpriset kan variera väldigt mycket mellan timmar, dygn eller inom en månad, det innebär att du riskerar att betala mycket mer om du inte styr din förbrukning till dygnets billigaste timmar. Helst ska du styra så stor del av din förbrukning som möjligt till dygnets billigaste timmar.

På Energimarknadsinspektionens webbplats kan du se och jämföra timprisavtal:

» Till Elpriskollen

I det fall som du tecknar ett timprisavtal är det också bra att känna till att alla elhandlare som erbjuder timprisavtal inte tillåter dig att sedan byta avtalet till ett ordinarie rörligt elprisavtal. Det beror på att det uppstår en kostnad för elhandlaren som denna inte är beredd att ta. Hur de olika elhandlarna agerar går att kontrollera i avtalsvillkoren eller genom att ta kontakt med företaget. 

» Mer om timprisavtal

Senast uppdaterad: 2023-06-02 09:39