Skip to the content

Elpriser - prognos och utveckling

Här hittar du relevant information om elprisets utveckling både på kort och lång sikt.

Rörligt pris och börspriser på el

Det rörliga elpriset för en konsument baseras normalt på ett månadsmedelvärde av spotpriset (börspriset) under hela månaden och fastställs därför först när månaden är slut. 

För konsumenter med rörligt avtal så tillkommer det ovanpå nedan nämnda månadsmedelpriser också elhandlarens påslag och moms på 25 procent. Storleken på påslaget varierar över tid och mellan olika elhandlare. I maj 2024 var elhandlarnas genomsnittliga påslag för lägenhetskunder ungefär 30 öre per kWh (30 öre per kWh också i april). För villakunder var det genomsnittliga påslag under maj månad ungefär 12 öre per kWh (14 öre per kWh i april). 

Elprisets utveckling

Börspriset i juni 2024  

Elpriserna på börsen är nu gynnsamt låga för de konsumenter som bor i elområde 1-3 och som har rörliga avtal. I elområde 4, Sveriges sydligaste elområde, är dock börspriset för andra månaden i rad väsentligt högre än för övriga landet. Prisskillnaden mellan elområde 4 och övriga landet beror bland annat på underhåll av det så kallade stamnätet.

Månadsmedelpriset på elbörsen för juni 2024 i jämförelse med föregående månad syns här:

  • Elområde 1 (Luleå): 24 öre per kWh (17,6 öre per kWh i maj).
  • Elområde 2 (Sundsvall): 24 öre per kWh (17,6 öre per kWh i maj).
  • Elområde 3 (Stockholm): 27,3 öre per kWh (23,7  öre per kWh i maj).
  • Elområde 4 (Malmö): 62,7 öre per kWh (50,6 öre per kWh i maj).

Den varierade och kraftiga prisutveckling under de senaste åren beror bland annat på de höga gaspriserna i Europa, överföringsbegränsningar i det svenska elnätet samt tillgänglighet i vindkraft, vattenkraft och kärnkraft. Dessutom påverkas de svenska elpriserna av elpriserna i angränsande länder eftersom Sverige ingår i en gemensam elmarknad med övriga Europa. För en längre förklaring till den aktuella prisutvecklingen så kan du besöka webbplatsen hos myndigheten Energimarknadsinspektionen eller webbplatsen hos branschorganisationen Energiföretagen Sverige

Flera olika organisationer och företag varnar för en risk för fortsatt höga och stigande elpriser. Konsumenternas Energimarknadsbyrå vet inte vilka prisnivåer vi kommer att få uppleva framöver men tycker att det är viktigt att ta dessa varningar på största allvar. Försök att minska din elanvändning och se till så att du har valt en avtalstyp som passar den egna hushållsekonomi.

Här berättar vi mer om val av elavtal, byte av elhandlare, energieffektivisering i hemmet och hur du kan agera i det fall som du får svårt att betala elräkningen.   

Prisutvecklingen kan komma att avvika från prognosen om förutsättningarna som ligger till grund för prognosen förändras. 

» Om elprisområden

Du kan läsa mer om elprisets utveckling i Energimarknadsinspektionens veckorapport.

» Till Energimarknadsinspektionens veckorapport

Observera att spotpriset endast utgör en del av det pris du betalar.

Utöver börspriset för el så kommer elpriset för konsumenter med rörligt elavtal även inkludera elleverantörens påslag, kostnad för elcertifikat, elhandlarens övriga rörliga kostnader, eventuellt en års- eller månadsavgift samt moms. Momsen avser ett tillägg med 25 procent för samtliga kostnader i priset. Priserna för elcertifikat har sjunkit den senaste tiden vilket medför att den kostnad för elcertifikat som konsumenten betalar förväntas vara låg framöver. 

» Om elförbrukning och hur elkostnader normalt fördelas över året

» Om det rörliga prisets komponenter