Skip to the content

Oplanerat avbrott

Det är oundvikligt att det ibland blir oplanerade avbrott i överföringen av el. Dessa avbrott är ofta väderbetingade, i form av till exempel storm eller snöfall som påverkar elledningarna och orsakar avbrott.

Information om avbrottet

Kontrollera om elnätsföretaget har kännedom om avbrottet, om du inte hittar sådan information ska du anmäla strömavbrottet till företaget.

Elnätsföretagen ger information om aktuella avbrott till sina kunder på flera olika sätt. Det kan vara information genom brev eller jourtelefon, internet och genom media. Vissa elnätsföretag erbjuder också prenumeration på sms-meddelanden till din mobiltelefon om aktuella avbrott. På elnätsföretagens webbplatser kan man få praktisk information hur man kan förebygga eller begränsa skador vid ett avbrott.

Information om ersättningen

Elnätsföretagen har en skyldighet att lämna information om rätten till avbrottsersättning och rätten till skadestånd. Informationen ska vara skriftlig och lämnas en gång per år till de elanvändare som är direkt anslutna till nätföretagets elnät. Därutöver ska informationen lämnas särskilt till de elanvändare som haft avbrott längre än 12 timmar. 

Avbrottsersättning

Om ett oplanerat avbrott inträffar och varar minst 12 timmar i en följd har du enligt ellagen normalt rätt till avbrottsersättning.

» Läs mer om vilka förutsättningar som måste vara uppfyllda samt hur ersättningen beräknas

Skadestånd

Om det har uppstått kostnader på grund av ett strömavbrott kan du ha rätt till skadestånd.

» Läs mer om skadestånd

Senast uppdaterad: 2019-02-04 13:20

Stormen Alfrida och rätten till ersättning