Skip to the content

Nyheter

Just nu är energisituationen i Sverige och Europa kraftigt ansträngd. Prisnivåerna på el är höga och kan stiga ännu mer. Det finns också risk att elen inte räcker för vissa timmar i vinter. Vi kan tillsammans förbättra situationen genom att minska elanvändningen. Det är budskapet som Energimyndighet ...

Vi hör nästan dagligen varningar om att det finns risk för fortsatt stigande elpriser under vintern. Varken vi eller någon annan vet dock med säkerhet hur priserna kommer att utvecklas. När du ser över ditt elavtal tycker vi därför det är klokt att räkna på hur olika nivåer i elpriset påverkar din h ...

Just nu är det ovanligt många konsumenter som kontaktar oss över telefon och mejl, vilket beror på de höga elpriserna och den oro som många känner. Med anledning av det så har vi svårt att hinna med att svara på alla frågor inom en rimlig svarstid. Här vill vi informera dig om att svaret på många av ...

Just nu får vi på Konsumenternas Energimarknadsbyrå många frågor från konsumenter som har installerat solceller eller funderar på att göra en sådan investering. Nedan följer en sammanfattning av den information som vi oftast lämnar till konsumenter som kontaktar oss. Solelportalen Mest och bäst in ...

Elpriserna har under lång tid varit mycket högre än vad vi är vana vid. Dessutom hör vi ofta varningar om att det finns risk för fortsatt höga elpriser. Konsumenternas Energimarknadsbyrå får sedan en tid tillbaka många frågor från konsumenter om val av elavtal och hur man ska agera för att minska si ...

När ett företag har ringt upp dig och erbjudit dig till exempel ett nytt elavtal, telefonabonnemang, lån, särskilda ID-skydd eller liknande, är du inte bunden till ett avtal även om du tackat ja muntligt. Det finns nämligen ett skriftlighetskrav för försäljning via telefon.  I den här artikeln berä ...

Har ditt hushåll ett elnätsavtal? Har ditt hushåll förbrukat mer än 400 kWh el i mars 2022? Bor du i elområde 3 eller 4 (södra eller mellersta Sverige)? Om du svarar ja på dessa frågor har ditt hushåll rätt till elpriskompensation för mars månad 2022. Du som har rätt till elpriskompensation ska int ...

Har ditt hushåll ett elnätsavtal? Har ditt hushåll förbrukat mer än 700 kWh el under någon av månaderna december 2021, januari 2022 eller februari 2022? Om du svarar ja på båda dessa frågor har ditt hushåll rätt till elpriskompensation. Du som har rätt till elpriskompensation ska inte behöva göra n ...