Skip to the content

Nyheter

  Konsumenternas Energimarknadsbyrå har nu uppdaterat klagomålslistan som visar de elhandlare och förmedlare av elavtal som det har klagats mest på under de senaste 12 månaderna. Uppdateringen avser därmed klagomål till byrån för helåret 2021. Här hittar du den uppdaterade klagomålslistan. Klagom ...