Skip to the content

Vad händer med din ekonomi om elpriset stiger eller sjunker med en krona, två kronor eller ännu mer?

Senast uppdaterad: 2022-10-07 11:42

Vi hör nästan dagligen varningar om att det finns risk för fortsatt stigande elpriser under vintern. Varken vi eller någon annan vet dock med säkerhet hur priserna kommer att utvecklas. När du ser över ditt elavtal tycker vi därför det är klokt att räkna på hur olika nivåer i elpriset påverkar din hushållsekonomi.

I tabellen här nedan visar vi vilken månadskostnaden blir för ett hushåll boendes i en villa med en årlig förbrukning på 20 000 kWh beroende på vilket elpris som hushållet betalar. Tabellen är anpassad efter det genomsnittliga hushållets förbrukning per månad, vilket är anledningen till att vintermånaderna är dyrare än sommarmånaderna. För enkelhets skull redogör vi också för elpriset i hela kronor per kWh.

 

Månad Månadskostnad vid 2 kronor per kWh Månadskostnad vid 3 kronor per kWh Månadskostnad vid 4 kronor per kWh Månadskostnad vid 5 kronor per kWh Månadskostnad vid 6 kronor per kWh
Januari 5 600 kronor 8 400 kronor 11 200 kronor 14 000 kronor 16 800 kronor
Februari 4 800 kronor 7 200 kronor 9 600 kronor 12 000 kronor 14 400 kronor
Mars 4 800 kronor 7 200 kronor 9 600 kronor 12 000 kronor 14 400 kronor
April 4 000 kronor 6 000 kronor 8 000 kronor 10 000 kronor 12 000 kronor
Maj 2 400 kronor 3 600 kronor 4 800 kronor 6 000 kronor 7 200 kronor
Juni 1 600 kronor 2 400 kronor 3 200 kronor 4 000 kronor 4 800 kronor
Juli 1 200 kronor 1 800 kronor 2 400 kronor 3 000 kronor 3 600 kronor
Augusti 1 200 kronor 1 800 kronor 2 400 kronor 3 000 kronor 3 600 kronor
September 2 000 kronor 3 000 kronor 4 000 kronor 5 000 kronor 6 000 kronor
Oktober 3 200 kronor 4 800 kronor 6 400 kronor 8 000 kronor 9 600 kronor
November 4 000 kronor 6 000 kronor 8 000 kronor 10 000 kronor 12 000 kronor
December 5 200 kronor 7 800 kronor 10 400 kronor 13 000 kronor 15 600 kronor
Årskostnad 40 000 kronor 60 000 kronor 80 000 kronor 100 000 kronor 120 000 kronor

 

Så här kan du använda tabellen

Fastprisavtal

Om du har ett fastprisavtal eller funderar på att teckna ett fastprisavtal så kan du använda tabellen genom att stoppa in ditt aktuella pris i den kolumn som ligger närmast ditt pris för att därefter läsa ut din ungefärliga månadskostnad.

Rörligt avtal

Om du har ett rörligt avtal kan du med hjälp av tabellen få förståelse för vad eventuella prisökningar under vintern kommer att innebära för din elhandelskostnad.

Under september betalade en genomsnittlig konsument boendes i villa med rörligt avtal följande ungefärliga pris i Sveriges fyra elområden. Priset avser samtliga kostnader för elhandel, inklusive elhandlarens påslag och moms.

  • 1,41 kronor per kWh i elområde 1
  • 1,41 kronor per kWh i elområde 2
  • 3 kronor per kWh i elområde 3
  • 3,19 kronor per kWh i elområde 4
Bor du istället i lägenhet?

Bor du i en liten lägenhet med ungefär 2 000 kWh i årlig förbrukning kan du dela månadskostnaderna från tabellen med tio för att hitta din ungefärliga månadskostnad.

Är lägenheten större och du i stället har en årlig förbrukning på 5 000 kWh kan du dela månadskostnaderna från tabellen med fyra för att hitta din ungefärliga månadskostnad.

Elnätskostnaden och energiskatt

Elnätskostnaden och energiskatten som du betalar till elnätsföretaget som äger elnätet på orten där du bor inkluderas inte i denna tabell.

Om du är osäker på hur mycket du betalar i elnätsavgift kan du kontrollera detta på din elnätsfaktura eller besöka webbplatsen till ditt elnätsföretag.

Vi har skrivit mer om energiskatten här.

Behöver du tips och råd inför vintern?

Vi har tidigare tagit fram en guide om saker som är viktiga att tänka på inför vintern.

» Inför vintern – se över ditt elavtal och förbruka så lite el som möjligt!

Nyligen gick Energimyndigheten ut med en kampanj om att spara el.

» Varje kilowattimme (kWh) räknas