Skip to the content

Vad kan du tänka på när du skaffar solceller?

Senast uppdaterad: 2022-10-31 14:39

Just nu får vi på Konsumenternas Energimarknadsbyrå många frågor från konsumenter som har installerat solceller eller funderar på att göra en sådan investering. Nedan följer en sammanfattning av den information som vi oftast lämnar till konsumenter som kontaktar oss.

Solelportalen

Mest och bäst information om solceller hittar du på Solelportalen, det är Energimyndighetens webbaserade tjänst till konsumenter som funderar på att installera solceller.

» Här hittar du Solelportalen.

På Solelportalen finns bland annat en guide att följa vid val av installatör, en sammanställning över stöd som du kan få vid investeringen samt en sammanställning över löpande intäkter efter att din anläggning har installerats och är i drift. 

Har du klagomål på installationen av solcellerna?

Om du har klagomål på installationen av solcellerna (konsumenttjänst) eller på att det finns problem med anläggningen (konsumentköp), till exempel om den inte producerar lika mycket el som du har blivit lovad, då kan du vända dig till Hallå Konsument för vägledning. Hallå Konsument är Konsumentverkets upplysningstjänst för konsumenter i frågor om bland annat konsumenttjänstlagen och konsumentköplagen.

» Här hittar du Hallå Konsument.

» Tips inför köp av solceller.

» Här hittar du information om solcellsinstallatören inte kan leverera.

Har du frågor om vilka skatteregler som gäller för solcellsägare?

Har du frågor om skatteregler som gäller för dig som konsument med solceller så kan du med fördel använda Skatteverkets webbplats som samlar all sådan väsentlig information.

» Här hittar du information om skatteregler för konsumenter.

» Här hittar du information om beskattningskonsekvenser för konsumenter.

Vilka skyldigheter har din elhandlare och ditt elnätsföretag?

På vår webbplats har vi gjort en sammanställning över vilka skyldigheter som din elhandlare och ditt elnätsföretag har när du äger en solcellsanläggning.

Vi får många klagomål från konsumenter som tvingats vänta på installationen av solcellerna. Där har elnätsföretaget skyldigheter som du kan hitta via nedan länk men det är också bra om du själv så tidigt som möjligt i processen kontaktar ditt elnätsföretag.

Många konsumenter klagar också på att de inte får någon ersättning från sitt elhandelsföretag för den el som de producerar men inte använder själva. För att få sådan ersättning behöver du teckna ett separat produktionsavtal med elhandlaren.

» Här hittar du vilka skyldigheter som elhandlaren och elnätsföretaget har.

» Här hittar du vad som gäller för försäljningen av din överskottsel.