Skip to the content

Har du rätt till elpriskompensation för december 2021, januari 2022 och februari 2022?

Senast uppdaterad: 2022-05-23 09:35

Har ditt hushåll ett elnätsavtal? Har ditt hushåll förbrukat mer än 700 kWh el under någon av månaderna december 2021, januari 2022 eller februari 2022? Om du svarar ja på båda dessa frågor har ditt hushåll rätt till elpriskompensation.

Du som har rätt till elpriskompensation ska inte behöva göra något själv utan det är ditt elnätsföretag som antingen betalar ut kompensationen eller gör avdrag på en eller flera elnätsfakturor.

Har du eller ska du flytta innan du har fått elpriskompensationen?

Då är det viktigt att du kontaktar ditt elnätsföretag och lämnar bland annat dina kontaktuppgifter till elnätsföretaget så att du inte riskerar att missa kompensationen.

Här samlar vi de viktigaste frågorna och svaren om elpriskompensationen.

Har du rätt till elpriskompensation?

För att ha rätt till elpriskompensation så ska ditt hushåll:

  1. Ha ett elnätsavtal.
  2. Under någon av månaderna december 2021, januari 2022 eller februari 2022 förbrukat minst 700 kWh el.

För att få elpriskompensation spelar det alltså ingen roll vilket elhandelsavtal du har eller var i Sverige du bor.

Kompensationen kan betalas ut för flera boenden, förutsatt att du i samtliga boenden uppfyller kravet om att ha ett elnätsavtal och en elförbrukning på minst 700 kWh för någon av de aktuella månaderna.

Hur mycket pengar består kompensationen av?

Kompensationen per månad under perioden december 2021 till februari 2022 kan uppgå till mellan 100 kronor och 2 000 kronor beroende på hur stor din elförbrukning varit. Eftersom kompensationen kan fås för var och en av de aktuella månaderna kan den som mest uppgå till 6 000 kronor.

Ersättningstrappan börjar vid 700 kWh per månad och slutar vid 2000 kWh. Du hittar trappan här, (under rubriken Vilka kan få kompensation?).

När får du del av kompensationen?

Det är elnätsföretaget som sköter utbetalningen av kompensationen. Flera elnätsföretag har meddelat att det kan bli aktuellt med den första delen av utbetalningen i april eller maj 2022. Elnätsföretaget ska ha betalat ut pengarna senast vid utgången av 2022.

Eftersom utbetalningen av elpriskompensationen oftast sker genom avdrag på elnätsfakturan kan tidpunkten för när du får kompensationen också bero på hur ofta du får din elnätsfaktura.

Du kan kontrollera din elnätsfaktura för att se om du har fått någon utbetalning. Skulle utbetalningen dröja allt för länge är det till elnätsföretaget du ska vända dig.

Hur ska du gå till väga för att få pengarna?

Du ska inte behöva göra någonting utan utbetalningen ska ske automatiskt.

Elnätsföretagen kan hantera utbetalningen av kompensationen på olika sätt. Du kan komma att få betalningen som en klumpsumma men det vanligaste kommer sannolikt vara att kompensationen hanteras som ett avdrag på en eller flera elnätsfakturor.

Vad händer om du har flyttat innan elpriskompensationen har betalats ut?

Det är viktigt att du kontaktar ditt elnätsföretag och lämnar dina kontaktuppgifter till elnätsföretaget om du flyttar innan elpriskompensationen har betalats ut. Annars riskerar du att missa kompensationen eftersom elnätsföretaget också har möjlighet att betala ut den till hushållet som flyttar in efter att du har flyttat.

Varför betalas det ut elpriskompensation?

Elhandelspriserna har under slutet av 2021 och i början av 2022 stigit kraftigt med höjda kostnader till följd för många konsumenter. Med anledning av det så har Riksdagen röstat igenom regeringens föreslag om elpriskompensation till de hushåll som drabbats av höga elpriser från december 2021 till februari 2022.

Vilka är de vanligaste exemplen på hushåll som inte får någon kompensation?

Den vanligaste kundgruppen som inte har ett eget elnätsavtal är kunder som bor i en hyresrätt eller bostadsrätt. Där är det i stället hyresvärden alternativt bostadsrättsföreningen som står på elnätsavtalet. I dessa fall betalas ingen elpriskompensation ut eftersom elpriskompensationen endast betalas till konsumenter som är elnätskunder.

Hushåll med en elförbrukning under 700 kWh per månad för perioden december 2021 till februari 2022 får inte någon elpriskompensation.

Kan jag få elpriskompensation också för mars 2022?

Ja, det kan du få. Elpriskompensationen för mars 2022 är dock konstruerad på ett annat sätt. Den omfattar endast hushåll i elområde 3 och 4 (södra och mellersta Sverige) och ska betalas ut till hushåll med ett eget elnätsavtal och där förbrukning för mars har uppgått till minst 400 kWh. Du kan läsa mer om elpriskompensationen för mars 2022 här.

Har du synpunkter om hur elpriskompensationen har utformats?

I så fall kan inte vi hjälpa dig eftersom elpriskompensationen och utformningen av denna är ett politiskt beslut. Vänd dig i sådana fall till regeringen.