Skip to the content

Har du rätt till elpriskompensation för mars 2022?

Senast uppdaterad: 2022-05-19 16:32

Har ditt hushåll ett elnätsavtal? Har ditt hushåll förbrukat mer än 400 kWh el i mars 2022? Bor du i elområde 3 eller 4 (södra eller mellersta Sverige)? Om du svarar ja på dessa frågor har ditt hushåll rätt till elpriskompensation för mars månad 2022.

Du som har rätt till elpriskompensation ska inte behöva göra något själv utan det är ditt elnätsföretag som antingen betalar ut kompensationen eller gör avdrag på en eller flera elnätsfakturor.

Har du eller ska du flytta innan du har fått elpriskompensationen?

Då är det viktigt att du kontaktar ditt elnätsföretag och lämnar bland annat dina kontaktuppgifter till elnätsföretaget så att du inte riskerar att missa kompensationen.

Här samlar vi de viktigaste frågorna och svaren om elpriskompensationen.

Har du rätt till elpriskompensation för mars 2022?

För att ha rätt till elpriskompensation för mars 2022 så ska ditt hushåll:

  1. Ha ett elnätsavtal.
  2. Under mars 2022 förbrukat minst 400 kWh el.
  3. Finnas i elområde 3 eller 4 (södra eller mellersta Sverige).

För att få elpriskompensation spelar det ingen roll vilket elhandelsavtal du har.

Kompensationen kan betalas ut för flera boenden, förutsatt att du i samtliga boenden uppfyller kraven.

Hur mycket pengar består kompensationen av?

Kompensationen för mars månad 2022 kan uppgå till mellan 100 kronor och 1 000 kronor beroende på hur stor din elförbrukning varit.

Ersättningstrappan börjar vid 400 kWh per månad och slutar vid 2000 kWh. Du hittar trappan här, (under rubriken Den förlängda elpriskompensationen – vilka omfattas och hur stort är stödet?).

Kan jag få elpriskompensation också för december 2021, januari 2022 och februari 2022?

Ja, det kan du få. Elpriskompensationen för dessa månader är dock konstruerad på ett annat sätt. Den omfattar hushåll i hela Sverige och ska betalas ut till hushåll med ett eget elnätsavtal och där förbrukning för var och en av dessa månader (december till februari) har uppgått till minst 700 kWh.

Du kan läsa mer om elpriskompensationen för dessa månader här.

När får du del av kompensationen?

Det är elnätsföretaget som sköter utbetalningen av kompensationen. Elnätsbolagen ska betala ut elpriskompensationen till hushållen senast vid utgången av februari 2023.

Du kan kontrollera din elnätsfaktura för att se om du har fått någon utbetalning. Skulle utbetalningen dröja allt för länge är det till elnätsföretaget du ska vända dig.

Hur ska du gå till väga för att få pengarna?

Du ska inte behöva göra någonting utan utbetalningen ska ske automatiskt.

Elnätsföretagen kan hantera utbetalningen av kompensationen på olika sätt. Du kan komma att få betalningen som en klumpsumma men det vanligaste kommer sannolikt vara att kompensationen hanteras som ett avdrag på en eller flera elnätsfakturor.

Vad händer om du har flyttat innan elpriskompensationen har betalats ut?

Det är viktigt att du kontaktar ditt elnätsföretag och lämnar dina kontaktuppgifter till elnätsföretaget om du flyttar innan elpriskompensationen har betalats ut. Annars riskerar du att missa kompensationen eftersom elnätsföretaget också har möjlighet att betala ut den till hushållet som flyttar in efter att du har flyttat.

Varför betalas det ut elpriskompensation?

Elhandelspriserna har under slutet av 2021 och i början av 2022 stigit kraftigt med höjda kostnader till följd för många konsumenter. Rysslands invasion av Ukraina har pressat upp priserna ännu mer på gas, vilket påverkat elpriserna främst i södra och mellersta Sverige. Du kan läsa mer om regeringens beslut här.

Har du synpunkter om hur elpriskompensationen har utformats?

I så fall kan inte vi hjälpa dig eftersom elpriskompensationen och utformningen av denna är ett politiskt beslut. Vänd dig i sådana fall till regeringen.