Skip to the content

Vill du vara med och bekämpa sms-bedrägerier?

Senast uppdaterad: 2024-02-01 15:42

Vi på Konsumenternas Energimarknadsbyrå har regelbunden kontakt med konsumenter och företagare som har råkat ut för olika former av bedrägerier. Ofta handlar det om telefonsamtal från personer som utger sig för att företräda ett elhandelsföretag som konsumenten eller företagaren redan har ett pågående avtal med eller har förtroende för. Tyvärr visar det sig sedan att personen faktiskt representerar ett helt annat elhandelsföretag. Det förekommer även att konsumenter kontaktar oss och berättar att de blivit lurade och vilseledda att ingå avtal genom telefon samtidigt som de godkände det med sitt BankID. Senare visade det sig att överenskommelsen som gjordes i telefonen inte stämde överens med vad som framgick i avtalsbekräftelsen.

Bedrägerier pågår hela tiden i samhället och bedragarna kommer ständigt på nya metoder att lura konsumenter. Telecomperatörerna arbetar oavbrutet för att förebygga och stoppa bedrägeriförsök. På Telekområdgivarnas hemsida finns mer information om hur du kan skydda dig och rapportera bedrägerier.