Skip to the content

Elmätare och elförbrukning

Elmätaren visar din verkliga förbrukning. Det är ditt elnätsföretag som ansvarar för att mäta förbrukningen. Det är mycket viktigt att mätningen blir rätt eftersom den är underlag för debitering av kostnad på din faktura från såväl nät- som elhandelsföretaget. Det finns regler i ellagen, föreskrifter och allmänna avtalsvillkor om hur mätning av förbrukning ska ske och vad som gäller om det inte fungerar som det ska. 

Om mätaren visar fel

Elnätsföretagens mätare är kontrollerade i förväg och det är mycket ovanligt att elmätare går fel. Du har som kund möjlighet att begära provning av mätaren om du misstänker att den går fel.

» Om du misstänker att elmätaren går fel

Registrering av mätvärden

Från och med den 1 juli 2009 är elnätsföretagen skyldiga att registrera mätvärden vid varje månadsskifte. Vid fjärravläsning överförs mätvärden automatiskt vid månadsskiften från mätaren till elnätsföretaget genom insamlingssystem. När elnätsföretaget har fått in värdena ska dessa rapporteras vidare till ditt elhandelsföretag.

Timmätning

Numera har du rätt till timmätning utan merkostnad. Du kan alltså begära att få information från ditt elnätsföretag som visar din förbrukning per timme. Du har också rätt till timmätning om du tecknar ett elhandelsavtal som förutsätter att mängden överförd el ska mätas per timme. 

» Om timprisavtal