Skip to the content

El i hyresrätt och bostadsrätt

Istället för att de enskilda hushållen har egna nät- och elavtal så kan bostadsrättsföreningar eller fastighetsägare av flerfamiljshus teckna ett gemensamt avtal. Det är ofta billigare.

Gemensamt elavtal

Endast den som tecknar elnätsavtal kan teckna elavtal. Om föreningen eller fastighetsägaren tecknar ett elnätsavtal som gäller flera bostäder och står för abonnemanget på elnätet är det endast föreningen eller fastighetsägaren teckna ett gemensamt elavtal. Det beror på att elen mäts i den gemensamma anslutningspunkten. Kostnaderna mellan hushållen bakom den gemensamma anslutningspunkten måste sedan beräknas eller mätas av föreningen eller fastighetsägaren för att kostnaderna ska kunna fördelas mellan hushållen.

Räknas som näringsidkare

En fastighetsägare eller bostadsrättsförening räknas som näringsidkare och har i elnätsavtalets allmänna avtalsvillkor inte samma rättigheter som du har som enskild hushållskund/konsument med elnätsavtal har.

Konsumenträtt vid gemensamma avtal

Vid kollektivmätning räknas det enskilda hushållet inte längre som elkund till elnätsföretaget eftersom det inte finns ett avtal mellan hushållets elanvändare och elnätsföretaget. Du måste istället vända dig till fastighetsägaren eller bostadsrättsföreningen med eventuella klagomål. Som enskilt hushåll i en förening med gemensamma avtal förlorar du den lagstadgade rätten att:

- välja och byta elhandlare,
- få ersättning och skadestånd vid elavbrott, och
- få elmätaren kontrollerad om du misstänker att den går fel.

Du har rätt att få se elmätaren till din bostad, det regleras i de allmänna avtalsvillkoren mellan elnätsföretag och din förening eller fastighetsägare.

Kollektivmätning

Vid kollektivmätning kan priser och rättigheter som gäller el istället regleras i hyresvillkoren, bostadsrättsföreningens stadgar eller liknande.

Lägre nätavgifter med gemensamma elavtal

Kollektivmätning kan innebära lägre totala kostnader eftersom det är färre anslutningspunkter, det innebär att det endast blir en abonnemangsavgift istället för att varje hushåll i föreningen eller huset har ett abonnemang. Elnätsföretaget har därmed lägre kostnader då det inte har ansvar för lägenheternas elmätare, ansvaret för dessa är föreningens eller fastighetsägarens.

Eftersom nätavgifterna varierar mellan olika nätområden kan kostnaderna vara olika beroende på var fastigheten är belägen.