Skip to the content

Stormen Gudrun ansågs ligga utanför elnätsföretagets kontrollansvar

K drabbades av strömavbrott i samband med stormen Gudrun. Avbrottet varade från den 8 till den 10 januari, den 12 januari samt ett antal kortare avbrott. K yrkade skadestånd för förstörd frys, resekostnader, förlorad arbetstid, förstörda matvaror samt ersättning för strömavbrottet i sig.

Nätföretaget uppgav att vindstyrkorna uppgick till 30 m/s i medel och över 40 m/s i byarna. Det kontrollansvar som stadgas i ellagen 11 kap 10 § innebär att skadeståndsskyldighet inte föreligger om nätföretaget kan visa att avbrottet beror på hinder utanför företagets kontroll. Företaget ansåg att samtliga förutsättningar för att undgå skadeståndsskyldighet förelåg. Elnätsföretaget menade också att det uppfyllde föreskriftsenliga krav på skötsel av friledningsnätet.

ARN fann att elnätsföretaget vidtagit de åtgärder som skäligen kunde krävas under de särskilda omständigheterna som förelåg, och biföll därmed inte yrkat skadestånd.

 

Beslut 2005-1152: Konsumenten fick inte rätt

Senast uppdaterad: 2018-10-11 09:24