Skip to the content

Konsument som ingått ett avtal om tillsvidarepris som senare bundits hade inte rätt till prisavdrag för debiterad lösenavgift

Senast uppdaterad: 2018-10-11 09:24

Hösten 2003 kontaktade K en elleverantör per telefon i syfte att teckna elavtal med tillsvidarepris. Vid samtalet bestämdes att tillsvidarepris skulle tillämpas och att priset skulle bindas senare under året. Våren 2005 bytte K elleverantör. K fick då en räkning från sin tidigare elleverantör avseende lösenavgift eftersom K hade brutit fastprisavtalet i förtid. K yrkade prisavdrag avseende kostnad för brutet avtal och menade att någon fast avtalsperiod ej ingåtts.

Elleverantören bestred yrkandet och åberopade att det funnits ett fastprisavtal.

ARN kunde inte, på det material som fanns tillgängligt i ärendet, se att kostnaden som K debiterats för att ha brutit avtalet i förtid var felaktig i köprättslig mening. Yrkandet om prisavdrag kunde därför inte bifallas.

 

Beslut 2005-4468: Konsumenten fick inte rätt