Skip to the content

Inget skadestånd vid strömavbrott när plogbil kört på elskåp

Senast uppdaterad: 2024-04-15 14:55

När K kom hem 21 januari 2017 upptäcktes att huset var utan ström och hade varit så i cirka två dygn. Strömavbrottet berodde på att en plogbil hade kört på ett elskåp utanför. K anmälde skadan till nätföretaget som åtgärdade elskåpet på två timmar, det tog dock två dagar innan huset var uppvärmt och en vecka innan internet fungerade. K fick även tillkalla en servicetekniker eftersom strömavbrottet lett till att en varningslampa lyste på värmepannan. K yrkade ersättning för service, förstörd mat, tidsåtgång och nedlagt arbete med totalt 6 800 kronor.

Nätföretaget betalade ut 1 500 kronor för den förstörda maten som ansågs vara en direkt följdskada av avbrottet, samt en goodwillersättning på 750 kronor då K upplevt företagets avhjälpande som långsamt.  I övrigt motsatte sig nätföretaget ersättningskravet eftersom strömavbrottet inte orsakats av företaget utan av en tredje part.

ARN konstaterade att om överföringen av el avbryts utan att det beror på konsumentens försummelse, har konsumenten rätt till ersättning för skada av nätägaren om inte denne visar att avbrottet berott på ett hinder som legat utanför dess så kallade kontrollansvar enligt 11 kap. 10 § ellagen. Eftersom parterna var överens om att skadan på elskåpet inte orsakats av nätföretaget utan av en tredje part (plogbilen) ansåg ARN att avbrottet låg utanför nätföretagets kontrollansvar och att nätföretaget därför inte var skyldigt att utge ersättning.

 

Beslut 2018-02638: Konsumenten fick inte rätt

 

Läs mer om vad kontrollansvaret innefattar här.