Skip to the content

Konsument fick ersättning med inköpspriset för förstört kött när hon kunde visa upp kvitto

Vid strömavbrott förstördes kött som K hade i frysen. K hade köpt köttet direkt hos uppfödaren för 5 603 kronor. Om hon skulle ha köpt köttet i butik hade det kostat minst det tredubbla. K begärde 11 206 kronor i ersättning av elnätsföretaget men fick endast 1 000 kronor i ersättning eftersom hon inte tagit bilder på köttet.

Elnätsföretaget medgav att betala 4 603 kronor men motsatte sig kravet i övrigt. Eftersom K inkommit med kvitto till ARN gick elnätsföretaget med på att ersätta K för köttet, med avdrag för de 1 000 kronor som redan betalats ut i avbrottsersättning.

ARN konstaterade att elnätsföretaget hade gått med på att ersätta K med köttets inköpskostnad sedan K inkommit med kvitto. Eftersom K inte hade visat att hon lidit större skada än inköpskostnaden rekommenderade ARN elnätsföretaget att ersätta K i enlighet med dess medgivande.

 

Beslut 2018-12343: Konsumenten fick delvis rätt

 

» Läs mer om din rätt till ersättning vid strömavbrott

Senast uppdaterad: 2019-04-15 14:09