Skip to the content

Snöoväder ansågs vara inom elnätsföretagets kontrollansvar

Senast uppdaterad: 2018-10-11 09:24

K hade haft två strömavbrott på 12 respektive 13 timmar. K begärde ersättning med 900 kr per avbrott. 

Elnätsföretaget motsatte sig K:s begäran och hävdade att det första avbrottet berodde på ett synnerligen intensivt och omfattande snöoväder som låg utanför elnätsföretagets kontrollansvar. Elnätsföretaget medgav att K hade rätt till avbrottsersättning för det andra avbrottet. Avbrottsersättningen skulle dock jämkas med de nio timmar som arbetet med att få igång driften fick skjutas upp, för att inte utsätta arbetstagarna för betydande risker. Elnätsföretaget hade jämkat avbrottsersättningen med 9/12 eftersom avbrottet pågått i mer än tolv timmar men mindre än ett dygn. 

ARN konstaterade att ett kraftigt snöoväder visserligen är ett hinder utanför elnätsföretagets kontroll men att elnätsföretaget skäligen hade kunnat förväntas räkna med att ett osedvanligt kraftigt snöoväder förr eller senare skulle inträffa. Elnätsföretaget kunde också skäligen ha undvikit följderna genom förebyggande åtgärder. K hade därför rätt till avbrottsersättning för det första avbrottet då det låg inom elnätsföretagets kontrollansvar.

ARN konstaterade vidare att det andra avbrottets jämkade avbrottsersättning, som innebar att även miniminivån 900 kr omfattas av jämkningen, var korrekt.

 

Beslut 2016-05580: Konsumenten fick delvis rätt