Skip to the content

Elnätsföretag ansågs ha strikt skadeståndsansvar för skada p.g.a. kortslutning mellan två faser i elnätet

Senast uppdaterad: 2018-10-11 09:25

K drabbades av skada på grund av kortslutning mellan två faser i elnätet. Skadan reglerades av K:s försäkringsbolag. K yrkade ersättning av elnätsföretaget för bland annat avdraget för självrisk som försäkringsbolaget gjort.

Elnätsföretaget bestred betalningsskyldighet med motiveringen att felet varat under kortare tid än 24 timmar.

ARN ansåg att det förelegat ett fel i själva elen samt konstaterade att elnätsföretaget hade ett strikt skadeståndsansvar för denna typ av skada. Yrkandet understeg däremot det lagstadgade avdraget om 3 500 kr och kunde av den anledningen inte bifallas.

 

Beslut 2003-7096: Konsumenten fick inte rätt