Skip to the content

Konsument fick inte ersättning för fördyring av el samt inkomstbortfall då skadan inte styrkts

Senast uppdaterad: 2018-10-11 09:24

K:s fru träffade representanter för ett elbolag i ett köpcentrum och skrev på ett formulär, som hon inte uppfattade på annat sätt än att det var en intresseanmälan för mer information. Elbolaget såg detta som ett avtal och övertog elleveransen för K och hans frus fastighet. K menade att det var K själv, och inte hans fru, som stod för nuvarande elavtal och att det inte fanns någon fullmakt att teckna avtal om elhandel på den aktuella adressen. K lyckades få tillbaka tidigare elleverantör men yrkade ersättning för fördyring av elabonnemang samt inkomstbortfall.

Elbolaget bestred yrkandet och åberopade som grund en fullmakt och det faktum att K kontaktat företaget för sent för att kunna häva avtalet.

ARN fann att elbolaget saknat fullmakt och att det därför inte funnits rätt att vare sig säga upp befintligt elavtal eller att ingå nytt avtal. K har dock inte kunnat styrka att han förlorat arbetsförtjänst och det har heller inte framkommit att K drabbats av ökade merkostnader till följd av det inträffade.

 

Beslut 2006-6207: Konsumenten fick inte rätt