Skip to the content

Otillbörligt handlande av konsument gjorde att frånkoppling fick ske trots risk för skada

Senast uppdaterad: 2019-02-28 13:46

Överföringen av el till en konsument avbröts enligt ellagen på grund av dennes avtalsbrott, så kallad avstängning. Innan elen stängdes av fick konsumenten lagstadgad underrättelse och delgivning. Frågan var om avstängningen ändå var otillåten då omständigheterna gjorde att det kunde finnas risk att avstängningen skulle leda till ej obetydlig personskada eller omfattande sakskada.

ARN ansåg att avstängningen var tillåten eftersom K handlat otillbörligt på grund av att denne inte meddelat sin nya adress samt underlåtit att betala fakturor trots påminnelser och underrättelse om att överföringen av el kunde komma att brytas. 

Beslut 2002-5910: Konsumenten fick inte rätt

 

» Läs mer om i vilka fall elen inte får stängas av