Skip to the content

Har du frågor? Ring 08-522 789 50 vardagar mellan 09.00 - 12.00 eller fråga via kontaktformuläret.

Telinet

Nedan beskrivs vanliga klagomål som inkommit till byrån om Telinet sedan januari 2019. I underlaget ingår återkommande klagomål där kunder behöver vägledning vid en pågående tvist. Företaget har många klagomål sett till vad som är normalt på elmarknaden. 

Klagomålen som ingår gäller ärenden där en kund till företaget inte kunnat lösa en tvist med hjälp av företagets kundtjänst utan behövt söka vägledning och stöd av Konsumenternas energimarknadsbyrå. Byrån har också tittat på om det kan finnas en grund för klagomålen. 

Klagomål på Telinets tjänst för utjämning av fakturor

Konsumenter med tjänsten utjämnad faktura har fått efterkrav på upp till 18000 kr eftersom Telinets beräkningar av hur mycket konsumenten skulle betala varje månad inte stämt. I ärenden har konsumenter haft samma förbrukning som tidigare år men ändå fått efterkrav på grund av högre elpris än Telinet räknat med. Konsumenter anger att de betalat i god tro eftersom de inte har förstått att fakturan inte omfattar hela kostnaden för perioden och i vissa fall har konsumenten inte tecknat tjänsten.  

Elhandelsföretag får endast debitera kunder för uppmätta mängder el. Debitering måste ske i efterhand och summan ska vara beräknad på den uppmätta mängden el som förbrukats, enligt 8 kap. 15 § i ellagen. 

Telinet har nyligen tagit bort tjänsten för kunder som nu tecknar elavtal.

» Mer om efterkrav och god tro

» Mer om ellagens kundbestämmelser på Energimarknadsinspektionens webbplats


Om du behöver vägledning i ett ärende som gäller Telinet

Om du hamnat i en tvist med ett elbolag kan du kontakta oss på Konsumenternas energimarknadsbyrå. Byråns medarbetare har juridisk expertis inom energiområdet och kan ge dig vägledning om vad som gäller i ditt ärende.

» Till Kontakta oss


Tips till dig som har eller vill teckna avtal med företaget

Om du har avtal med Telinet bör du:

 • Kontrollera om du har tjänsten utjämnad faktura och om du har en innestående skuld hos Telinet.
 • Kontrollera att du faktureras enligt de villkor du har accepterat. Bestrid felaktiga fakturor skriftligen och ange varför du inte tänker betala. 
  Mer om att bestrida en faktura

Anmäla till tillsynsmyndighet

Konsumentverket

Konsumenter kan anmäla företag till Konsumentverket om de inte följer den konsumenträttsliga lagstiftningen inom följande områden:

 • Marknadsföring
 • Avtalsvillkor
 • Prisinformation
 • Säljmetoder
 • Automatisk avtalsförlängning utan meddelande

Konsumentverket jobbar för konsumentkollektivet. Din anmälan innebär inte att Konsumentverket hjälper dig personligen i just ditt ärende. Din anmälan kan dock hjälpa andra konsumenter i framtiden genom att Konsumentverket uppmärksammas på aktuella konsumentproblem så att verket riktar sina tillsynsaktiviteter rätt.

» Till Konsumentverket

Energimarknadsinspektionen

Du kan också göra en anmälan till Energimarknadsinspektionen om ditt klagomål till exempel gäller:

 • Att ditt avtal har förlängts utan meddelande om bl.a. prisinformation. Bestämmelsen gäller för elhandelsföretaget oavsett om kunden är ett företag eller konsument.
 • Preliminär fakturering. Bestämmelsen gäller för elhandelsföretaget oavsett om kunden är ett företag eller konsument.
 • Faktura-avgifter. Bestämmelsen gäller för elhandelsföretaget oavsett om kunden är ett företag eller konsument.
 • Bristande klagomålshantering för konsumenter.
 • Sen slutfakturering.

» Till Energimarknadsinspektionen

Din anmälan innebär inte att Energimarknadsinspektionen hjälper dig personligen i just ditt ärende.

Senast uppdaterad: 2019-10-14 08:31