Skip to the content

Klagomål om Svensk El/Nya Energibolaget i Sverige


Här beskrivs vanliga klagomål som byrån tagit emot om Svensk El under det senaste året. Svensk El har många klagomål sett till vad som är normalt på elmarknaden och har funnits med på klagomålslistan sedan januari 2021. 

Klagomålen som ingår gäller ärenden där en kund till företaget inte kunnat lösa en tvist med hjälp av företagets kundtjänst utan behövt söka vägledning hos oss på Konsumenternas energimarknadsbyrå. Byrån har tittat på om det finns grund för klagomålen. 

Till information om alla företag på klagomålslistan

Klagomål på vilseledande marknadsföring och säljmetoder

Klagomålen på vilseledande marknadsföring består framförallt av att säljaren påstår sig representera kundens nuvarande elhandelsföretag eller elnätsföretag. Även felaktiga påståenden om pris, avtalstid eller vad avtalet omfattar är vanliga. Ofta uppger kunderna att säljaren hänvisar till sänkning av priser på grund av corona.

Kunder klagar på att Svensk El har tagit över elhandelsavtalet mot kundens vilja eller att Svensk El med hjälp av ett annat företag tagit över kundens elleverans med stöd av en påstådd fullmakt. Även det mot kundens vilja.

Klagomål på Svensk El:s kundtjänst

I klagomålen från personer som tvistar med Svensk El om avtal och kostnader anges att det är svårt att komma i kontakt med företaget via telefon och e-post. 

Klagomål på hot om frånkoppling av el och Kronofogdemyndigheten vid bestridande

I klagomålen som rör frånkoppling av el uppger kunderna att de vid bestridande av avtal och fakturor får upprepade hot, i form av både upprepade telefonsamtal och brev från Svensk El, om frånkoppling av el och information om att ärendet ska skickas vidare till Kronofogdemyndigheten om betalning inte genomförs. 

Om företaget skickar vidare kravet till ett inkassobolag eller till Kronofogdemyndigheten är det viktigt att du bestrider även där. Ur bevishänseende ska bestridandet helst göras via e-post.

Om företaget finns på Svensk Handels varningslista blockeras det av kreditupplysningsföretagen och det blir ingen anmärkning om företaget skickar vidare kravet till Kronofogdemyndigheten. Om företaget inte finns på Svensk Handels varningslista kan du meddela att du vill att uppgifterna tas bort hos Kronofogdemyndighetens rättelseteam. Det är då viktigt att du kan visa att du har bestridit fordran till företaget innan företaget ansökte om betalningsföreläggande hos Kronofogdemyndigheten, samt att du bestrider betalningsföreläggandet till Kronofogden och uppger varför du anser att kravet är felaktigt.

» Läs mer om vad du bör tänka på vid bestridande

» Läs mer om hur du begär rättelse hos Kronofogdemyndigheten  

Om du behöver vägledning i ett ärende som gäller Svensk El 

För problemen som beskrivs för små företag har byrån tagit fram en skriftlig vägledning som du i första hand kan använda:

» Till den skriftliga vägledningen

Om du hamnat i en tvist med ett elbolag kan du kontakta oss på Konsumenternas energimarknadsbyrå. Byråns medarbetare har juridisk expertis inom energiområdet och kan ge dig vägledning om vad som gäller i ditt ärende.

» Till Kontakta oss

Tips till näringsidkare som vill teckna elavtal över telefon

 • Om du är företagare och blir kontaktad av en telefonförsäljare eller får besök av en säljare som vill sälja elavtal bör du:
 • Ifrågasätta påståenden om samarbeten med din befintliga elleverantör eller elnätsföretag.
 • Ifrågasätta påståenden om att företaget erbjuder dig det billigaste elpriset på marknaden, särskilt om det är ett rörligt elprisavtal.
 • Lyssna noga under hela säljsamtalet för att säkerställa vilket företag som anges som avtalspart.
 • Lyssna noga när bindnings- och uppsägningstid anges.
 • Begära att få ett skriftligt erbjudande istället och svara inte "ja" på säljarens frågor om du accepterar något. Om elhandelsföretaget eller kunden så önskar ska skriftligt avtal träffas om försäljningen, enligt branschens allmänna avtalsvillkor.
 • Räkna med att endast själva avtalstecknandet kommer att sparas i ljudfilen från säljsamtalet vid telefonförsäljning. Säljlöften som ges innan avtalstecknandet kommer inte att spelas in och sparas. Du måste därför säkerställa att säljlöften anges eller ingår i avtalsvillkoren när avtalet tecknas.
 • Avsluta samtalet snabbt om du inte är intresserad av att byta elleverantör.
 • Känna till att du inte har ångerrätt om du är näringsidkare om det inte särskilt avtalats om det. Teckna därför bara avtal du vet att du inte kommer att ångra. Ångerrätten gäller dock för dig med enskild firma som bedriver verksamheten i hemmet och din elförbrukning är för ändamål som huvudsakligen faller utanför näringsverksamheten.

Svensk Handels Varningslista

Svensk El finns sedan september 2020 med på Svensk Handels Varningslista. Där varnar Svensk Handel för bluffakturor, företag med oseriösa försäljningsmetoder och för erbjudanden eller utskick som kan uppfattas som vilseledande. Varningslistan riktar sig enbart till företagskunder på elmarknaden (inte konsumenter).

» Till Svensk Handels Varningslista

Anmäla till tillsynsmyndighet

Energimarknadsinspektionen

Du kan också göra en anmälan till Energimarknadsinspektionen om ditt klagomål till exempel gäller:

 • Att ditt avtal har förlängts utan meddelande om bl.a. prisinformation. Bestämmelsen gäller för elhandelsföretaget oavsett om kunden är ett företag eller konsument.
 • Preliminär fakturering. Bestämmelsen gäller för elhandelsföretaget oavsett om kunden är ett företag eller konsument.
 • Faktura-avgifter. Bestämmelsen gäller för elhandelsföretaget oavsett om kunden är ett företag eller konsument.
 • Bristande klagomålshantering för konsumenter.
 • Sen slutfakturering för konsumenter.

» Till Energimarknadsinspektionen

Din anmälan innebär inte att Energimarknadsinspektionen hjälper dig personligen i just ditt ärende.

Konsumentverket

Konsumenter kan anmäla företag till Konsumentverket om de inte följer den konsumenträttsliga lagstiftningen inom följande områden:

 • Marknadsföring
 • Avtalsvillkor
 • Prisinformation
 • Säljmetoder
 • Automatisk avtalsförlängning utan meddelande

Konsumentverket jobbar för konsumentkollektivet. Din anmälan innebär inte att Konsumentverket hjälper dig personligen i just ditt ärende. Din anmälan kan dock hjälpa andra konsumenter i framtiden genom att Konsumentverket uppmärksammas på aktuella konsumentproblem så att verket riktar sina tillsynsaktiviteter rätt.

» Till Konsumentverket

Senast uppdaterad: 2021-10-01 07:28