Skip to the content

Har du frågor? Ring 08-522 789 50 vardagar mellan 09.00 - 12.00 eller fråga via kontaktformuläret.

Klagomål om Axilia

Axilia har bytt namn till Miljövänliga Elbolaget i Sverige.

Nedan beskrivs vanliga klagomål som inkommit till byrån om Axilia / Miljövänliga elbolaget i Sverige sedan juli 2019. I underlaget ingår återkommande klagomål där kunder behöver vägledning vid en pågående tvist. Företaget har många klagomål sett till vad som är normalt på elmarknaden. 

Klagomålen som ingår gäller ärenden där en kund till företaget inte kunnat lösa en tvist med hjälp av företagets kundtjänst utan behövt söka vägledning och stöd av Konsumenternas energimarknadsbyrå. Byrån har också tittat på om det kan finnas en grund för klagomålen. 

Till information om alla företag på klagomålslistan


Klagomål på ogiltiga fullmakter och kundtjänst

I klagomålen från småföretagare framkommer att Axilia / Miljövänliga elbolaget i Sverige accepterar ogiltiga fullmakter när avtal tecknas med företaget. Axilia / Miljövänliga elbolaget i Sverige utreder inte klagomålen på användandet av fullmakterna utan fakturerar för elkostnaderna. 

I många klagomål beskrivs problem vid kontakter med kundtjänst när det gäller att säga upp avtal, att få information om avtalets villkor samt att få bevis på att avtal har ingåtts. I klagomålen kommenteras också svarstider, uteblivna eller felaktiga svar och kundbemötandet.

Klagomål på priser och höga brytavgifter

Axilia/Miljövänliga elbolaget i Sverige fakturerar enligt klagomålen höga elpriser och avtalen som tecknats med ogiltiga fullmakter har långa uppsägningstider. Om det påstådda avtalet bryts genom att ett annat elavtal tecknas kan kunden få höga brytavgifter.

Övrigt

Antalet klagomål har sjunkit de senaste månaderna.

Om du behöver vägledning i ett ärende som gäller Axilia / Miljövänliga elbolaget i Sverige

Vi har tagit fram en skriftlig vägledning som du i första hand kan använda:

» Till den skriftliga vägledningen

Om du hamnat i en tvist med ett elbolag kan du kontakta oss på Konsumenternas energimarknadsbyrå. Byråns medarbetare har juridisk expertis inom energiområdet och kan ge dig vägledning om vad som gäller i ditt ärende.

» Till Kontakta oss

 

Anmäla till tillsynsmyndighet

Energimarknadsinspektionen

Du kan också göra en anmälan till Energimarknadsinspektionen om ditt klagomål till exempel gäller:

  • Att ditt avtal har förlängts utan meddelande om bl.a. prisinformation. Bestämmelsen gäller för elhandelsföretaget oavsett om kunden är ett företag eller konsument.
  • Preliminär fakturering. Bestämmelsen gäller för elhandelsföretaget oavsett om kunden är ett företag eller konsument.
  • Faktura-avgifter. Bestämmelsen gäller för elhandelsföretaget oavsett om kunden är ett företag eller konsument.

» Till Energimarknadsinspektionen

Din anmälan innebär inte att Energimarknadsinspektionen hjälper dig personligen i just ditt ärende.

 

Tips till näringsidkare som vill teckna elavtal med Axilia / Miljövänliga elbolaget i Sverige

Om du är företagare och blir kontaktad av en telefonförsäljare eller får besök av en säljare som vill sälja elavtal bör du:

  • Kontrollera att du faktureras enligt de avtalsvillkor ni har kommit överens om. Bestrid felaktiga fakturor.
    Mer om att bestrida en faktura
  • Spara avtalsvillkor och information om avtalet. Underlagen kan du använda om det påstås att du har brutit elavtalet när du bytt elleverantör.
  • Kontakta alltid företaget via e-post, om du har möjlighet, då kan du visa i efterhand vad du och företaget sagt i ett ärende. Spara all kommunikation med företaget.

 

Senast uppdaterad: 2020-07-02 11:05