Skip to the content

Klagomål om Elia (Elia Energy Group AB)Här beskrivs vanliga klagomål som byrån tagit emot om Elia (Elia Energy Group AB) under det senaste året. Elia har många klagomål sett till vad som är normalt på elmarknaden och har funnits med på klagomålslistan sedan april 2021. 

Klagomålen som ingår gäller ärenden där en kund till företaget inte kunnat lösa en tvist med hjälp av företagets kundtjänst utan behövt söka vägledning hos oss på Konsumenternas energimarknadsbyrå. Byrån har tittat på om det finns grund för klagomålen. 

Till information om alla företag på klagomålslistan

 

Klagomål från konsumenter som känner sig lurade in i avtal med Elia

Klagomålen kommer från konsumenter som uppger att de över telefon har tackat nej till att ingå avtal med Elia, men ändå en tid senare har fått en avtalsbekräftelse från Elia där det anges att ett avtal med tre års bindningstid har ingåtts. Enligt klagomålen övertalar Elia konsumenten att svara ja på ett sms för att få mer information om elavtalet. Detta sms används sedan, mot konsumentens vilja, som en bekräftelse på ett elavtal. Konsumenter uppger även att Elia har påstått sig ha samarbete med deras nuvarande elleverantör, vilket gör att konsumenterna känner sig mer trygga att besvara ett sms under samtalet.

Klagomål från konsumenter som har mottagit en faktura från Elia trots att de inte har accepterat ett avtal

Konsumenter uppger att de har fått en faktura från Elia, trots att de inte har accepterat ett avtal. I klagomålen uppges ofta att fakturan är på mellan cirka 1 400 och 2 000 kronor och avser en förskottsfakturering på månadsavgifter för ett år.

Klagomål från konsumenter om svårigheter att ångra avtal

Det har inkommit klagomål där konsumenter uppger att de inte får något svar när de försöker ångra avtal med Elia och att de inte heller har fått fullständig ångerrättsinformation.

Det har även inkommit klagomål där konsumenter uppger att de har fått bekräftelse på att avtalet har ångrats, men där det ändå dyker upp en avtalsbekräftelse eller en faktura från Elia en tid senare. 

Klagomål från konsumenter om att Elia påstår att de ska ta över elleveransen ett visst datum

Konsumenter uppger att de i en avtalsbekräftelse från Elia fått information om att Elia ska ta över elleveransen ett visst datum, men att inget leverantörsbyte till Elia sker vid det uppgivna datumet. I nuläget har det inte inkommit något klagomål där Elia har tagit över en elleverans, utan endast klagomål om att Elia påstått att de ska ta över leveransen ett visst datum men sedan inte genomför leverantörsbyte. 

Klagomål från konsumenter om inkassokrav och hot om frånkoppling och Kronofogdemyndigheten trots bestridande

Konsumenter uppger att de har mottagit inkassokrav och hot om att ärendet ska skickas vidare till Kronofogdemyndigheten, trots att de har bestridit fakturorna från Elia. I enstaka fall uppger konsumenter även att de mottagit information om att elen kommer att stängas av om de inte betalar, trots att frånkoppling inte får ske vid det fall det föreligger en tvist. 

Klagomål på Elias kundtjänst

Konsumenter beskriver problem med att nå kundtjänst både via telefon och e-post. Konsumenter uppger att det är svårt att få bevis på att avtal har ingåtts och att få bekräftelse på att avtal har ångrats. I enstaka fall har vi även fått klagomål om att kunderna vid kontakt med Elias kundtjänst blivit hänvisade vidare till ett annat elhandelsföretag, där de inte får svar. 

Om du behöver vägledning i ett ärende som gäller Elia

Vi har en skriftlig vägledning för dig som lurats in i ett elavtal genom att svara på ett sms fast du trodde att det endast handlade om mer information.

» Skriftlig vägledning för dig som lurats in i ett elavtal genom att svara på ett sms fast du trodde att det endast handlade om mer information

Om du inte har accepterat ett avtal med företaget bör du bestrida avtalet och eventuella fakturor.

» Läs mer om vad du bör tänka på vid bestridande

Om du har en tvist med Elia kan du kontakta oss på Konsumenternas energimarknadsbyrå om du behöver vägledning. Byråns medarbetare har juridisk expertis inom energiområdet och kan ge dig vägledning om vad som gäller i ditt ärende.

» Till Kontakta oss

Tips till konsumenter som har eller vill teckna avtal med Elia

Om du avser att teckna avtal eller har avtal med Elia bör du:

 • Spara avtalsvillkor och information om avtalet.
 • Säg upp ditt elavtal själv, även om bindningstiden löper ut. Uppsägning bör ske skriftligen.
 • Kontakta alltid företaget via e-post, om du har möjlighet, då kan du visa i efterhand vad du och företaget sagt i ett ärende. Spara all kommunikation med företaget.
 • Kontrollera att du faktureras enligt de villkor du har accepterat.

Anmäla till tillsynsmyndighet

Konsumentverket

Konsumenter kan anmäla företag till Konsumentverket om de inte följer den konsumenträttsliga lagstiftningen inom följande områden:

 • Marknadsföring
 • Avtalsvillkor
 • Prisinformation
 • Säljmetoder
 • Automatisk avtalsförlängning utan meddelande

Konsumentverket jobbar för konsumentkollektivet. Din anmälan innebär inte att Konsumentverket hjälper dig personligen i just ditt ärende. Din anmälan kan dock hjälpa andra konsumenter i framtiden genom att Konsumentverket uppmärksammas på aktuella konsumentproblem så att verket riktar sina tillsynsaktiviteter rätt.

» Till Konsumentverket

Energimarknadsinspektionen

Du kan också göra en anmälan till Energimarknadsinspektionen om ditt klagomål till exempel gäller:

 • Att ditt avtal har förlängts utan meddelande om bl.a. prisinformation. Bestämmelsen gäller för elhandelsföretaget oavsett om kunden är ett företag eller konsument.
 • Preliminär fakturering. Bestämmelsen gäller för elhandelsföretaget oavsett om kunden är ett företag eller konsument.
 • Faktura-avgifter. Bestämmelsen gäller för elhandelsföretaget oavsett om kunden är ett företag eller konsument.
 • Bristande klagomålshantering för konsumenter.
 • Sen slutfakturering.

» Till Energimarknadsinspektionen

Din anmälan innebär inte att Energimarknadsinspektionen hjälper dig personligen i just ditt ärende.

Senast uppdaterad: 2021-07-01 04:42