Skip to the content

Klagomål om Nordic Green Energy

Här beskrivs vanliga klagomål som byrån tagit emot om Nordic Green Energy under det senaste året. Nordic Green Energy har många klagomål sett till vad som är normalt på elmarknaden och har funnits med på klagomålslistan sedan oktober 2019. 

Klagomålen som ingår gäller ärenden där en kund till företaget inte kunnat lösa en tvist med hjälp av företagets kundtjänst utan behövt söka vägledning hos oss på Konsumenternas energimarknadsbyrå. Byrån har tittat på om det finns grund för klagomålen. 

Till information om alla företag på klagomålslistan

Klagomål på vilseledande marknadsföring och otydlig information samt långa bindningstider 

Det är vanligt med klagomål om att Nordic Green Energy vid telefonförsäljning eller vid försäljning av elavtal i köpcentrum utgett sig för att representera ett annat företag, exempelvis konsumentens nuvarande elhandlare. Även klagomål om att säljaren har lämnat löften om billigare elpris som sedan inte förverkligas är återkommande. 

Klagomålen om lång bindningstid avser oftast en bindningstid på 3 år eller 5 år. Konsumenterna klagar ofta om att bindningstiden överhuvudtaget inte nämndes vid säljsamtalet eller att informationen om bindningstiden var otydlig.

Klagomål från konsumenter som känner sig lurade in i avtal eller där avtal har tecknats för flera år sedan

I klagomålen är det också vanligt att konsumenter anger att avtal överhuvudtaget inte har ingåtts med Nordic Green Energy. Konsumenter anger till exempel att de aldrig har haft kontakt med företaget eller att de tackat nej till avtal då företaget har tagit kontakt. Nordic Green Energy har ändå anmält sig som ny elleverantör och senare fakturerat för använd el.

Konsumenter klagar också på avtal som blir gällande först flera år efter att konsumenten kontaktades av Nordic Green Energy.

Om du behöver vägledning i ett ärende som gäller Nordic Green Energy

Om du hamnat i en tvist med ett elbolag kan du kontakta oss på Konsumenternas energimarknadsbyrå. Byråns medarbetare har juridisk expertis inom energiområdet och kan ge dig vägledning om vad som gäller i ditt ärende.

» Till Kontakta oss

Tips till dig som har eller ska teckna avtal med företaget

Om du avser att teckna avtal eller har tecknat avtal med Nordic Green Energy via en dörrförsäljare bör du:

 • Spara avtalsvillkor och annan information om avtalet som du ska få av företagets säljare. Underlagen kan du använda för att se om du har fått korrekt ångerrättsinformation och vilka avtalsvillkor som ska gälla.
 • Kontakta alltid företaget via e-post och spara all kommunikation med företaget, om du har möjlighet, då kan du visa i efterhand vad du och företaget sagt i ett ärende. 
 • Kontrollera att du faktureras enligt de villkor du har accepterat. Bestrid felaktiga fakturor skriftligen och ange varför du inte tänker betala. 
  Mer om att bestrida en faktura

Anmäla till tillsynsmyndighet

Konsumentverket

Konsumenter kan anmäla företag till Konsumentverket om de inte följer den konsumenträttsliga lagstiftningen inom följande områden:

 • Marknadsföring
 • Avtalsvillkor
 • Prisinformation
 • Säljmetoder
 • Automatisk avtalsförlängning utan meddelande

Konsumentverket jobbar för konsumentkollektivet. Din anmälan innebär inte att Konsumentverket hjälper dig personligen i just ditt ärende. Din anmälan kan dock hjälpa andra konsumenter i framtiden genom att Konsumentverket uppmärksammas på aktuella konsumentproblem så att verket riktar sina tillsynsaktiviteter rätt.

» Till Konsumentverket

Energimarknadsinspektionen

Du kan också göra en anmälan till Energimarknadsinspektionen om ditt klagomål till exempel gäller:

 • Att ditt avtal har förlängts utan meddelande om bl.a. prisinformation. Bestämmelsen gäller för elhandelsföretaget oavsett om kunden är ett företag eller konsument.
 • Preliminär fakturering. Bestämmelsen gäller för elhandelsföretaget oavsett om kunden är ett företag eller konsument.
 • Faktura-avgifter. Bestämmelsen gäller för elhandelsföretaget oavsett om kunden är ett företag eller konsument.
 • Bristande klagomålshantering för konsumenter.
 • Sen slutfakturering.

» Till Energimarknadsinspektionen

Din anmälan innebär inte att Energimarknadsinspektionen hjälper dig personligen i just ditt ärende.

Senast uppdaterad: 2022-12-28 17:56