Skip to the content

Klagomål om Nordic Green Energy

Här beskrivs vanliga klagomål som byrån tagit emot om Nordic Green Energy under det senaste året. Nordic Green Energy har många klagomål sett till vad som är normalt på elmarknaden och har funnits med på klagomålslistan sedan oktober 2019. 

Klagomålen som ingår gäller ärenden där en kund till företaget inte kunnat lösa en tvist med hjälp av företagets kundtjänst utan behövt söka vägledning hos oss på Konsumenternas energimarknadsbyrå. Byrån har tittat på om det finnas en grund för klagomålen. 

Till information om alla företag på klagomålslistan

 

Priser, ångerrätt och avtal med Nordic Green Energy

Klagomål gäller vilseledande påståenden vid hemförsäljning som förmått konsumenten att skriva på elavtalet. De vilseledande påståendena har gällt vilket företag säljaren representerar och löften om billigare elpris som inte realiseras. Konsumenter rapporterar också om svårigheter att ångra avtal på så sätt att de fått ofullständig ångerrättsinformation, att företaget inte skickat bekräftelse om att avtal ångrats och att Nordic Green Energy tagit över elleveransen trots att konsumenten ångrat avtalet. 

I klagomålen anger konsumenter också att giltigt avtal inte har ingåtts. Konsumenter anger till exempel att deras namnteckning har förfalskats efter att de tackat nej vid hemförsäljning. I vissa ärenden anger konsumenten att de aldrig tidigare har haft kontakt med företaget när Nordic Green Energy anmält sig som deras elleverantör och börjat fakturera för använd el.


Klagomål på kontakt med Nordic Green Energys kundtjänst

Konsumenter beskriver problem vid kontakter med kundtjänst när det gäller att ångra avtal eller få bevis på att avtal har ingåtts. 

Övrigt

Konsumenternas energimarknadsbyrå har en kontaktperson på företaget. Konsumenter återkopplar till byrån i många ärenden att tvisten, genom byråns vägledning och kontaktperson hos företaget, kunnat lösas.

Om du behöver vägledning i ett ärende som gäller Nordic Green Energy

Om du hamnat i en tvist med ett elbolag kan du kontakta oss på Konsumenternas energimarknadsbyrå. Byråns medarbetare har juridisk expertis inom energiområdet och kan ge dig vägledning om vad som gäller i ditt ärende.

» Till Kontakta oss


Tips till dig som har eller ska teckna avtal med företaget

Om du avser att teckna avtal eller har tecknat avtal med Nordic Green Energy via en dörrförsäljare bör du:

 • Spara avtalsvillkor och annan information om avtalet som du ska få av företagets säljare. Underlagen kan du använda för att se om du har fått korrekt ångerrättsinformation och vilka avtalsvillkor som ska gälla.
 • Kontakta alltid företaget via e-post och spara all kommunikation med företaget, om du har möjlighet, då kan du visa i efterhand vad du och företaget sagt i ett ärende. 
 • Kontrollera att du faktureras enligt de villkor du har accepterat. Bestrid felaktiga fakturor skriftligen och ange varför du inte tänker betala. 
  Mer om att bestrida en faktura

 

Anmäla till tillsynsmyndighet

Konsumentverket

Konsumenter kan anmäla företag till Konsumentverket om de inte följer den konsumenträttsliga lagstiftningen inom följande områden:

 • Marknadsföring
 • Avtalsvillkor
 • Prisinformation
 • Säljmetoder
 • Automatisk avtalsförlängning utan meddelande

Konsumentverket jobbar för konsumentkollektivet. Din anmälan innebär inte att Konsumentverket hjälper dig personligen i just ditt ärende. Din anmälan kan dock hjälpa andra konsumenter i framtiden genom att Konsumentverket uppmärksammas på aktuella konsumentproblem så att verket riktar sina tillsynsaktiviteter rätt.

» Till Konsumentverket

Energimarknadsinspektionen

Du kan också göra en anmälan till Energimarknadsinspektionen om ditt klagomål till exempel gäller:

 • Att ditt avtal har förlängts utan meddelande om bl.a. prisinformation. Bestämmelsen gäller för elhandelsföretaget oavsett om kunden är ett företag eller konsument.
 • Preliminär fakturering. Bestämmelsen gäller för elhandelsföretaget oavsett om kunden är ett företag eller konsument.
 • Faktura-avgifter. Bestämmelsen gäller för elhandelsföretaget oavsett om kunden är ett företag eller konsument.
 • Bristande klagomålshantering för konsumenter.
 • Sen slutfakturering.

» Till Energimarknadsinspektionen

Din anmälan innebär inte att Energimarknadsinspektionen hjälper dig personligen i just ditt ärende.

Senast uppdaterad: 2021-01-05 14:32