Skip to the content

Inaktuell klagomålsinformation

Det här företaget finns inte längre på Energimarknadsbyråns klagomålslista över företag med många klagomål. Företag tas bort från listan när antalet klagomål understiger miniminivån för att hamna på listan eller om problem har åtgärdats och klagomålen upphört det senaste kvartalet. 

Du hittar den aktuella klagomålslistan via länken nedan.

» Till Energimarknadsbyråns klagomålslista

» Till Tips till dig som teckna elavtal


Om du behöver vägledning  

Om du hamnat i en tvist med ett energiföretag kan du kontakta oss på Konsumenternas energimarknadsbyrå. Byråns medarbetare har juridisk expertis inom energiområdet och kan ge dig vägledning om vad som gäller i ditt ärende.

» Till Kontakta oss

 

 

Senast uppdaterad: 2019-12-13 11:03

Kontaktuppgifter för konsumentvägledning

Telefon 
08-522 789 50
Måndag till torsdag 9.0012.00

Kontaktformulär

Brev
Konsumenternas energimarknadsbyrå
Box 24226
104 51 Stockholm